21 May
21May

De Raad van Bestuur van Synergrid heeft Fernand Grifnée benoemd tot nieuwe voorzitter van de federatie van elektriciteits- en gasnetbeheerders. Hij volgt daarmee Pascal De Buck op, die deze functie sinds mei 2018 bekleedde. 

Fernand Grifnée is sinds 1995 actief in de energiesector. Hij werd in 2013 CEO van ORES. In de algemene context van de strijd tegen de klimaatverandering, van transitie en van duurzaam herstel, benadrukt Fernand Grifnée de fundamentele rol van de netbeheerders. 

"De energietransitie staat centraal in de activiteiten van de transport- en distributienetbeheerders van elektriciteit en gas. Om de energiewereld van morgen vorm te geven, te streven naar koolstofneutraliteit tegen 2050 en elke Belg in staat te stellen een actievere rol te spelen in het aanpakken van deze uitdagingen, investeren de Belgische netbeheerders in slimme elektriciteitsnetten, het hergebruik van de gasinfrastructuur, duurzame mobiliteit en een betere complementariteit tussen de elektriciteits- en gasnetten. Een goede samenwerking tussen alle netbeheerders, met hun respectieve bevoegdheden, is van essentieel belang voor de verwezenlijking van deze transitie. Dit is een cruciale maatschappelijke uitdaging. Als platform voor uitwisseling tussen de netbeheerders is Synergrid de ontmoetingsplaats bij uitstek waar we de ontwikkelingen in onze sector en de markt op systemisch, technisch, regelgevend en sociaal vlak kunnen bespreken en uittekenen,” aldus de nieuwe voorzitter Grifnée.

Synergrid heeft als opdracht de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de netbeheerders in België voor de transmissie van elektriciteit (Elia), voor het transport van aardgas (Fluxys) en voor de distributie van elektriciteit en aardgas (distributienetbeheerders - de DNB's). 


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.