FNG  heeft besloten om een einde te stellen aan het mandaat van Anja Maes, Manu Bracke en Yves Pollé en benoemt Paul Lembrechts, Richard Turk en Nathasja Van Bael als lid van de directieraad. Paul Lembrechts wordt eveneens benoemd als Chief Executive Officer a.i.

Met de aanstelling van Paul Lembrechts als CEO a.i. wordt verder gewerkt aan de redding en het herstel van de groep. De volledige directieraad wordt daarmee vervangen. De uitgebreide ervaring van Paul Lembrechts in diverse sectoren zal de nodige ondersteuning geven aan het management om de groep door deze overgangsperiode te leiden. Richard Turk is Managing Director van FNG Nederland. Nathasja Van Bael is de CFO van de groep. De samenstelling van de raden van bestuur van de groepsvennootschappen wordt eveneens aangepast in de komende dagen.

FNG NV benadrukt dat het streeft naar volledige transparantie omtrent het verleden. In het jaarverslag 2019 zal de informatie waarover de groep beschikt bekend worden gemaakt. Daarnaast stelt de groep bijkomende handelingen om verdere duidelijkheid te scheppen omtrent een aantal complexe en internationale transacties en structuren waarvan de onderliggende stukken ontbreken, onvolledig of onduidelijk zijn of de economische rationale onduidelijk is. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken zal FNG NV niet nalaten om alle nodige verdere stappen te zetten om maximaal de belangen van de groep te verdedigen.

Met de aanstelling van de nieuwe directieraad wenst FNG NV haar blik op de toekomst te richten, waarbij verder wordt gestreefd naar een constructieve dialoog met alle stakeholders. Het is in het belang van de groep en al haar stakeholders dat het verleden wordt uitgeklaard met behoud van de continuïteit van de groep.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.