14 May
14May

De raad van toezicht van de afgeslankte modegroep FNG roept de aandeelhouders van de vennootschap bijeen voor een gewone en een buitengewone algemene vergadering op 16 juni. Huidig voorzitter Roald Borré en CEO Paul Lembrechts zullen toelichting geven bij de gebeurtenissen sinds de afsluiting op 31 december 2019. Zij zullen ook het herstelplan van FNG toelichten.

Op de buitengewone algemene vergadering ligt een voorstel ter stemming om het huidige duale bestuursmodel - bestaande uit een raad van toezicht en een directieraad - om te zetten naar een monistisch bestuursmodel met een raad van bestuur als enige bestuursorgaan. "Alle bevoegdheden in één orgaan onderbrengen, moet de slagkracht en de transparantie ten goede komen", klinkt het in een persbericht.

Onder voorbehoud van goedkeuring op de aandeelhoudersvergadering van 16 juni, zal ook de nieuwe raad van bestuur volledig uit nieuwe bestuurders bestaan: Sophie Manigart, Alain Hellebaut, Nadine Vanovenberghe en Sonny Luypaert. Paul Lembrechts, die als CEO-crisismanager aan boord kwam op 4 juli 2020, blijft ook in het nieuwe FNG op post. Hij wordt ook voorgedragen als bestuurder.

"De afgelopen maanden hebben we grote stappen vooruit gezet om de toekomst van FNG NV vorm te geven", zegt Paul Lembrechts. "We geloven dat een doorstart nu verzekerd is, met Ellos Group als sterke troef van het nieuwe FNG NV. Onze blik is naar de toekomst gericht, maar we blijven ook correct omgaan met het verleden en de hangende claims. Het herstelplan dat nu in de steigers staat, is de beste oplossing voor alle betrokkenen, zowel voor de aandeelhouders en de schuldeisers, als voor de medewerkers en klanten van het succesverhaal Ellos."

De raad van bestuur en CEO Paul Lembrechts willen de macht inperken van Dieter Penninckx, Manu Bracke en Anja Maes. De drie oprichters zijn in verdenking gesteld van fraude, die mogelijk leidde tot de ondergang van het bedrijf.

Het bedrijf wil het dubbel stemrecht van de drie oprichters afschaffen. Ze bezitten 44 procent van de aandelen en 73 procent van de stemrechten. Toch blijven Penninckx en co. de touwtjes stevig in handen houden. Zo lang ze 15 procent van de aandelen hebben, stellen ze de meerderheid van de raad van bestuur samen. Hebben ze minstens 5 procent, dan mogen ze nog altijd drie leden voorstellen.

Bron: Belga

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.