Frédéric de Schrevel is sinds 2013 actief in de raad van bestuur van Federale Verzekering. Sinds 2016 is hij ook lid van het risicocomité en sinds 2017 van het benoemings- en remuneratiecomité. En sinds begin 2021 is hij lid van het auditcomité. 

“De benoeming van Frédéric vond plaats naar aanleiding van de tragische dood van Frank Goes, zijn voorganger, aan wie wij graag nogmaals hulde willen brengen. Met Frédéric de Schrevel krijgen we intern een voorzitter met een sterke expertise op het gebied van regelgeving”, vertelt Tom Meeus, CEO van Federale Verzekering. “Daarnaast is zijn uitgebreide ervaring in de bouwsector relevant voor één van onze belangrijkste doelgroepen.”

Sinds 2005 is Frédéric de Schrevel secretaris-generaal van de Belgische groep Besix, een multinational actief in de bouwsector. Hij is ook voorzitter van de Besix Foundation en dit sinds haar oprichting in 2009. Voordien had hij een professionele carrière van meer dan 20 jaar bij Fabricom (GDF Suez), onder meer als secretaris-generaal en Chief Risk Officer. Zijn loopbaan bij internationale groepen heeft hem in staat gesteld om expertise te ontwikkelen op vlak van regelgeving, verzekeringen, risico’s en compliance.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.