Bedrijven die hoog scoren op het vlak van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur doen er goed aan om de evaluaties ervan te laten maken door betrouwbare organisaties en die nadien ook bekend te maken. Op die manier spreken ze langetermijninvesteerders aan. De publicatie zet hen ook aan tot het bijdragen aan het behalen van de maatschappelijke klimaatdoelstellingen. Op politiek vlak wordt trouwens gewerkt aan een verplichte verslaggeving. 

Veel bedrijven zijn zich te weinig bewust van hun waarde op het vlak van ESG (Environmental, Social en Governance of Milieu, Maatschappij en Goed Bestuur). Een analyse van 1.856 Amerikaanse beursintroducties uit de periode 2007-2018 leerde onderzoekers Claire Economidou, Dimitris Konstantios, Emmanuel Tsiritakis (allen universiteit van Piraeus) en Dimitrios Gounopoulos (Universiteit van of Bath) dat ondernemingen die een goed duurzaamheidsrapport kunnen voorleggen op hun eerste beursdag sterker stegen dan andere en dus relatief onderprijsd naar de markt werden gebracht. 

Verantwoord investeren

De interesse van investeerders in bedrijven met een goede ESG-score is dan ook groot. Wereldwijd past al een derde van alle professioneel beheerde fondsen duurzaamheidscriteria toe. Ze kijken niet meer alleen naar het potentieel rendement, maar willen tegelijk dat de financiële middelen die ze inzetten een positieve maatschappelijke impact hebben. 

De investeerders worden immers op hun verantwoordelijkheid gewezen. Het ontspoorde klimaat met enerzijds hittegolven, langdurige droogte en anderzijds megastormen en overstromingen hebben de wereld veranderd. Daarnaast bracht de coronapandemie recentelijk ook het belang van menselijk kapitaal en sociale thema’s op het voorplan. Kapitaalverschaffers moeten hier dan ook rekening mee houden, ongeacht het gaat om een gemeende bekommernis, dan wel om PR-redenen. 

Voor raden van bestuur kan het een reden zijn om de ESG-aanpak van hun bedrijf tegen het licht te houden en hun risico’s op het vlak van milieu en maatschappij opnieuw te evalueren. Is hun onderneming duurzaam genoeg om onverwachte gebeurtenissen aan te kunnen of moeten ze bijsturen? De huidige pandemie kan daarvoor een goede aanleiding zijn. 

Tevens is het van belang dat ze de beoordeling van hun ESG-beleid bekendmaken en daarbij aantonen dat ze tegemoetkomen aan de bezorgdheden die maatschappelijk belangrijk zijn, stellen de onderzoekers. Cruciaal is dat de evaluatie werd opgemaakt en gecontroleerd door geloofwaardige organisaties, zoniet dreigt ze sceptisch te worden onthaald, zeker in rechtsgebieden waar geen reglementair kader bestaat voor dergelijke rapporteringen. 

De publicatie van een ESG-rapport door de bedrijven komt alvast tegemoet aan de PRI (Principles for Responsible Investment, principes voor verantwoordelijk investeren) van de Verenigde Naties, die kapitaalverschaffers ertoe willen aanzetten te kiezen voor ondernemingen met een goede ESG-score. Meer dan 2.700 financiële instellingen onderschreven de principes al. 

Verplichte publicatie?

Moeten bedrijven dan maar verplicht worden om hun ESG-rapporten openbaar te maken? Het zou niet alleen bijdragen tot een cultuur die goed bestuur aanmoedigt en rekening houdt met gevolgen van het bedrijfsbeleid op milieu en maatschappij, maar die ook gunstig is voor het bereiken van de economisch doelstellingen en uiteindelijk de rijkdom van de aandeelhouders dient. 

Het opleggen van dergelijke verplichte ESG-rapportage blijft in elk geval een actueel thema. In de VS was een van de eerste acties van de net verkozen president Joe Biden de start van een publieke raadpleging door de Securities and Exchange Commission (SEC) over die mogelijkheid. Dat leidde intussen reeds tot een hele reeks reacties en aanbevelingen. (https://www.sec.gov/sec-response-climate-and-esg-risks-and-opportunities). 

Niet iedereen omarmt een verplichting meteen. Zo vindt rechtenprofessor Amanda Rose van de Vanderbilt University in het Amerikaanse Nashville vindt dat de ESG-definities “te vaag”. Dat maakt het moeilijk om tot een coherente rapportering te komen, stelt ze. 

Een andere kritiek is dat zaken groener voorgesteld kunnen worden dan ze zijn. Het gevaar van greenwashing is nooit ver weg. 

Klimaatneutraliteit

Ook elders staat de rapportering op de agenda van de beleidsmakers. De Europese Commissie besloot om in het kader van haar Green Deal de draagwijdte van het duurzaamheidsverslag dat bedrijven met een groot maatschappelijk belang moeten maken uit te breiden en te verdiepen. Ze werkt daartoe aan een herziening van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). 

Een uniforme en gecontroleerde rapportering moet alle belanghebbenden toelaten om zich een duidelijk beeld te vormen van de klimaatrisico’s die de betrokken ondernemingen lopen. Europa hoopt dat investeerders hun middelen naar klimaatbewuste bedrijven heroriënteren en zo bijdragen tot het bereiken van een klimaatneutraliteit in 2050. 

Ook in het Verenigd Koninkrijk is de beslissing al genomen om bedrijven over klimaatgerelateerde thema’s te laten rapporteren. Het rekent daarvoor op de regels van de International Sustainability Standards Board, die op de recente COP26-klimaatconferentie in Glasgow werden gelanceerd. 

Wat ook de uitkomst is, de ESG-rapportering betekent een nieuwe uitdaging voor de bedrijven. Maar er staat een beloning tegenover. Ondernemingen die het goed doen, genieten de interesse van langetermijninvesteerders. 

Het onderzoek is te vinden via https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3965134

Auteur: Johan Van Geyte

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.