Volgens Groen-parlementslid - en voorzitter van de commissie Media - Elisabeth Meuleman heeft de raad van bestuur van de VRT destijds niet op de juiste manier kunnen beslissen over de vraag voor het ontslag van Peter Claes. Ze wijst met een beschuldigende vinger naar voorzitter Luc Van den Brande die volgens haar informatie heeft achtergehouden. "Ik heb een bundel van 13 pagina's ontvangen. Die documenten staven een brief die door het directiecomité was bezorgd aan de leden van de raad van bestuur. Maar die documenten zelf zijn nooit aan de raad van bestuur bezorgd", vertelt Meuleman in "De Ochtend" op Radio 1.

Volgens Meuleman kregen voorzitter Luc Van den Brande en het renumeratiecomité de bundel op 5 december vorig jaar. "Maar de voorzitter heeft toen onmiddellijk gezegd dat hij de documenten terug wou, hij heeft ze aan niemand gegeven." Elisabeth Meuleman is ervan overtuigd: "Hadden de leden van de raad van bestuur deze documenten gehad, dan was de beslissing (over het ontslag van Peter Claes, red.) anders geweest. Wat daarin staat, is zo zwaarwichtig. Als je zulke zaken leest, dan kan het niet dat het ontslag van Peter Claes zou geweigerd zijn".

"Luc Van den Brande heeft de VRT enorme schade berokkend"

De bundel documenten waarvan sprake omvat onder meer notities van de leden van de VRT-directie, waarin zij eind vorig jaar de attitude van hun collega-directeur Peter Claes vernietigend aanklaagden. Volgens de krant De Standaard komen veel elementen ook terug in het kritische rapport van Audit Vlaanderen.

"Ik ben er dus van overtuigd dat meneer Van den Brande op de hoogte was en zaken heeft verzwegen voor de raad van bestuur. Het zijn zaken die hij wist, hij is ook lid van het auditcomité van de VRT. Dit had vroeger moeten worden aangepakt, hij heeft dat niet gedaan", klaagt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman aan. "Feit is dat Luc Van den Brande de VRT enorme schade heeft berokkend. Had hij vroeger ingegrepen, dan was het conflict niet geëscaleerd."

Ook Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V), partijgenoot van Luc Van den Brande, had vroeger moeten ingrijpen, stelt Meuleman. "Ik weet niet of hij in het bezit was van de documenten. Maar ofwel heeft de voorzitter van de raad van bestuur hem ook zaken op de mouw gespeld, ofwel wist de minister het wel en dan wil ik hem zeker vragen wat hem bewogen heeft."

Intimiderend telefoontje

SP.A mengt zich eveneens in het debat. Indien de documenten bevestigen wat we in het rapport van Audit Vlaanderen hebben kunnen lezen, dan was die informatie in 2019 al bekend bij de voorzitter van de raad van bestuur van de VRT en dan is zijn positie onhoudbaar geworden, zegt Vlaams Parlementslid Katia Segers. "Het is tijd dat minister van Media Benjamin Dalle niet langer wegkijkt, maar actie onderneemt", aldus Segers.

Donderdag is er een hoorzitting in de commissie Media van het Vlaams Parlement, met als onderwerp de kritisch audit over de VRT. "Luc Van den Brande heeft mij een telefoontje gepleegd om te vragen wat ik van plan ben met de hoorzitting", vertelt parlementslid en commissievoorzitter Meuleman. "Ik heb dat als vrij intimiderend ervaren."

Tegenover De Standaard ontkent Luc Van den Brande alvast dat het om een intimiderend telefoontje zou zijn gegaan. "Ik heb mevrouw Meuleman gebeld om vriendelijk te vragen wat in de hoorzitting ter sprake zou komen." Over de bundel documenten waarin de overige directieleden het gedrag van Peter Claes aanklagen en die Van den Brande volgens Meuleman zou hebben achtergehouden, zegt de VRT-voorzitter dat het "louter beweringen waren, op dat ogenblik niet gestaafd met documenten". Verder wenst Luc Van den Brande niet te reageren.

Profiel Luc Van den Brande

Luc Van den Brande is sinds 2010 voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRT. Momenteel is hij o.a. voorzitter van het Vlaams- Europees Verbindingsagentschap (Vleva),  lid en Ondervoorzitter van het EU Comité van de Regio’s, Special Adviser van de Europese Commissie, en voorzitter van VZW Flanders Technologie en NV Technopolis.

Raad van bestuur VRT

Bekijk de volledige raad van bestuur van de VRT


Bron: VRT NWS

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.