12 Nov
12Nov

Frans Stackx wordt opgevolgd door Guy Tormans, Directeur Financiën & Administratie van AZ Turnhout.Guy Tormans. “Ik besef heel goed dat A-kwadraat mee wordt gefinancierd vanuit de gemeenschap. Het is onze taak om de middelen die we hebben, goed in te zetten”, zegt de nieuwe voorzitter. “Uiteindelijk willen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dichter bij die arbeidsmarkt helpen komen. De maatschappij verandert snel, denk bijvoorbeeld aan digitalisering. Zulke zaken hebben een impact op de taken die A-kwadraat voor klanten opneemt. We moeten altijd mee zijn met dergelijke evoluties en niet vasthouden aan wat is.”

Ook voor het maatwerkbedrijf is de financiële impact van Covid-19, aanzienlijk maar niet dramatisch. En dus besliste de Raad van Bestuur om toch te investeren in de site A-kwadraat 4, de vestiging in Gierle, waar de business units Houtbewerking en Groenzorg zijn gevestigd. Die vestiging zal uitbreiden. Een naburig gebouw is aangekocht en infrastructuurwerken moeten ervoor zorgen dat het snel in gebruik kan worden genomen. Vanaf dit najaar tot en met 2022 worden kantoorruimten verbouwd, een magazijninrichting geplaatst, brand- en diefstaldetectie geïnstalleerd, een luifel gebouwd en nog andere werken uitgevoerd.

Ook de investeringen in Gierle passen in de filosofie om te kunnen blijven evolueren. “Om activiteiten verder uit te bouwen, moeten we blijven investeren”, stelt Guy Tormans. “In het verleden hebben we dat gedaan op het vlak van healthcare. Nu willen we het signaal geven dat houtbewerking en groenzorg sectoren zijn die wij in de toekomst verder willen uitbouwen. Ook in deze tijden moet je blijven investeren. Bij A-kwadraat hebben we de ‘luxe’ dat alle winsten integraal terug kunnen worden geïnvesteerd in onze mooie organisatie.” 

Dat het eerste jaar van A-kwadraat als nieuwe organisatie zo turbulent zou verlopen, had niemand kunnen voorspellen. Maar in woelige coronatijden heeft A-kwadraat meer dan stand gehouden. Tijdens de lockdown half maart viel de tewerkstelling terug tot 65 arbeiders en een beperkte omkadering. Minder dan 20% van het werknemersbestand bleef aan het werk. Alleen essentiële activiteiten werden uitgevoerd. Maar meteen is een coronawerkgroep opgericht om maatregelen uit te werken, mensen te sensibiliseren en ondersteuning te bieden. Er werden investeringen gedaan om werkplekken veilig in te richten. En er werd gestaag en veilig opgeschaald aan een ritme van 50 werknemers per week. Eind mei was bijna iedereen weer aan het werk.


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.