Voormalig topjudoka Heidi Rakels, die kandidaat is om de nieuwe voorzitter te worden van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), zegt dat het "tijd is dat er meer topfuncties in de sport naar vrouwen gaan". Als ze verkozen raakt, wil Rakels dat België op termijn één medaille per miljoen inwoners op de Olympische Spelen behaalt, in totaal dus elf stuks.

Op 10 september kiest het BOIC een opvolger voor voorzitter Pierre-Olivier Beckers. Na Jean-Michel Saive, de beste tafeltennisser ooit van België, stelde Heidi Rakels, olympisch brons in 1992 in Barcelona, zich kandidaat in juli. Nu de Olympische Spelen van Tokio achter de rug zijn, een maand voor de voorzittersverkiezingen, licht Rakels haar doelen en plannen toe die ze wil bereiken en uitvoeren.

Ze spreekt daarbij in de eerste plaats de ambitie uit om stap voor stap te evolueren naar een topsportland "met als doel op termijn één medaille per miljoen inwoners op de Olympische Spelen te halen", elf stuks dus. Een ander doel is dat de Belgische topsportindexen even sterk blijven stijgen als de voorbije jaren of dat die stijgingen "zelfs versnellen".

Een onderdeel van Rakels' plan is om die doelen te verwezenlijken is meer topsportprojecten creëren. "Op de vorige Olympische Spelen hebben we gezien dat er al een aantal fantastische topsportprojecten zijn gerealiseerd", zegt ze in het persbericht. "Die moeten we voortzetten, maar we moeten er nog meer opzetten: in grote sporten en in ploegsporten, maar ook in kleinere sporten. We mogen echter niet de fout maken onze focus te verliezen. Daarom geven we niet iedereen een beetje, maar ondersteunen we goed onderbouwde projecten met een grote kans op slagen. Lees: medailles halen of de Olympische waarden uitdragen."

Rakels wil daarom in vijf jaar tijd de jaarlijkse hoeveelheid middelen voor zulke projecten met minstens tien miljoen euro verhogen. "Niet door het geld van andere organisaties af te nemen, zoals de gemeenschappen, federaties of clubs, maar door de totale pot voor topsport te verhogen. Daarbij moet er binnen het BOIC veel meer geld naar topsport gaan."

Voor het extra geld richt Rakels zich naar de bedrijfswereld. Ze rekent daarbij niet op de normale sponsoring, maar wil kijken naar hoe het BOIC bedrijven een echte 'return on investment' kan bieden. "Dit is een uitdaging, maar ik zie mogelijkheden."

De plannen blijven daar niet toe beperkt. Het BOIC moet de communicatie en samenwerking ondersteunen tussen atleten, trainers, federaties en gemeenschappen, die vaak met dezelfde uitdagingen zitten, klinkt het ook. Rakels hecht verder belang aan een goede voeling met atleten en federaties. "Ik wil niet in een ivoren toren zitten, noch heb ik persoonlijke ambities voor het IOC (Internationaal Olympisch Comité)."Heidi Rakels kan niet alleen bogen op haar carrière als topjudoka, maar ze is ook burgerlijk ingenieur computerwetenschappen én was CEO van Guardsquare, het softwarebedrijf dat ze in 2014 oprichtte samen met haar partner Eric Lafortune. In 2019 gaf Rakels het roer van het bedrijf door, maar eerst kreeg ze nog de titel ICT Woman of the Year.

"Ik denk dat ik de juiste persoon ben om voorzitter van het BOIC te worden", besluit Rakels. "Ik heb een medaille behaald op de Olympische Spelen en tot mijn zesendertigste vol passie topsport beoefend. Ik behoorde tot een succesvol judoteam. Ik heb ook bewezen dat ik een organisatie die groter is dan het BOIC in een korte tijd vanaf nul kan opbouwen en leiden. Sinds een jaar ben ik weer lid van de topsportcommissie in het judo. Daardoor heb ik opnieuw voeling gekregen met het huidige topsportklimaat. Iedereen die me kent, weet dat ik een harde werker ben. Ik zal deze job daarbij voltijds uitvoeren.

"Rakels pikt daarna in op de actualiteit, met de recente vrouwonvriendelijke uitspraken over de Belgian Cats die het debat over gendergelijkheid aanvuurden. "Het wordt ook tijd dat er meer topfuncties in de sport naar vrouwen gaan. Hiervoor werden al acties ondernomen door het IOC en BOIC. Nu is het moment om aan de wereld te tonen dat we dit serieus nemen."

Van goed bestuur wil Rakels ook werk maken, laat ze weten aan De Bestuurder: "In veel federaties heeft men grote stappen vooruit gezet qua ‘good governance’. Ik wil dit verder ondersteunen en het BOIC moet op dit gebied het goede voorbeeld geven."

De volledige visietekst van Heidi Rakels vind je hier: Kandidatuur NL | Heidi Rakels 

Bron: Belga 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.