Hendrik Vandamme is verkozen voor een vierde en meteen ook laatste termijn als voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). Dat meldt de landbouworganisatie in een persbericht.

Vandamme is sinds 2009 voorzitter van het ABS en werd unaniem herverkozen. Ook ondervoorzitter Paul Cerpentier blijft op post.

 Vandamme bestuurt een landbouwbedrijf dat actief is in de akkerbouw en de veeteelt (melkkoeien) nabij de luchthaven van Oostende. In 1994 trad Vandamme toe tot het arrondissementele bestuur van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). Van 2005 tot 2009 was hij ondervoorzitter van ABS West-Vlaanderen. In april 2009 volgde hij Kamiel Adriaens op als nationaal voorzitter van de organisatie. 

Daarnaast werd hij op 1 december 2015 aangesteld als voorzitter van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV), in opvolging van Piet Vanthemsche.

Het ABS vzw (Algemeen Boerensyndicaat vzw) is naast Boerenbond één van de grootste landbouworganisatie in België en telt ca. 4.000 leden.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.