Het European Corporate Governance Institute (ECGI) heeft Herman Daems (BNP Paribas Fortis en KU Leuven) benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van het ECGI. Daems volgt Lucrezia Reichlin (London Business School) op, die deze functie in augustus 2021 heeft neergelegd. 

Herman Daems, die op 15 oktober 2020 tot het bestuur van ECGI is toegetreden, is op 21 september 2021 unaniem in deze functie benoemd. Hij zal leiding geven aan de verdere ontwikkeling van ECGI en daarbij aanzienlijke ervaring meebrengen die hij heeft opgedaan tijdens zijn lange loopbaan in zowel de praktijk als de academische wereld. Herman Daems is voorzitter van de raad van bestuur van BNP Paribas Fortis (sinds 2009). Hij is emeritus hoogleraar aan de Faculteit Economie en Management van de KU Leuven en voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van de KU Leuven (2012 - 2020). Hij was voorzitter van de Belgische Commissie Corporate Governance, die de governance code opstelt voor raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen in België. 

Daems was lid van het uitvoerend comité van het VBO/FEB, de Belgische werkgeversvereniging en bekleedt verschillende bestuursfuncties. Hij ontving de erfelijke titel van Baron van Zijne Majesteit de Koning van België in april 2014. Zijn academisch werk concentreerde zich op bestuurlijke hiërarchieën, bedrijfsgroepen, de opkomst van de moderne industriële onderneming in een vergelijkend perspectief en bedrijfsstrategie. Hij was gasthoogleraar aan de Harvard Business School, UCLA, UC Davis, Groningen en IESE in Barcelona en bekleedde tweemaal een Fullbright Fellowship. 

Professor Marco Becht, uitvoerend directeur van het ECGI, zei over dit nieuws: "Het uitvoerende team van het ECGI is Lucrezia Reichlin dankbaar voor haar bezielde leiderschap en erkent haar belangrijke bijdragen." 

Guy Jubb, vice-voorzitter van het ECGI, voegde hieraan toe: "Het bestuur van het ECGI is zowel dankbaar als vereerd dat Herman Daems de benoeming heeft aanvaard. Wij verheugen ons er zeer op te kunnen profiteren van zijn ruime ervaring en wijze leiding". 

Het in 2002 opgerichte European Corporate Governance Institute is een internationale wetenschappelijke vereniging die een forum voor debat en dialoog wil bieden tussen academische onderzoekers, regulatoren en praktijkmensen over belangrijke items op het vlak van corporate governance. De vereniging telt twee soorten leden. Enerzijds zijn dat instellingen zoals banken, grote institutionele beleggers, grote advocatenkantoren en accountantsverenigingen. 

Anderzijds zijn dat universitaire onderzoekers van over de hele wereld. De raad van bestuur bestaat uit elf leden, van wie er zeven academici moeten zijn, om de academische onafhankelijkheid te waarborgen. 

Het interview van Herman Daems met De Bestuurder kan je hier opnieuw lezen.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.