De Algemene Vergadering van GIMV keurde de benoeming van Hilde Windels als nieuwe onafhankelijke bestuurder van de vennootschap goed in opvolging van Bart Van Hooland. De AV keurde voorts de herbenoeming goed van Johan Deschuyffeleer en Luc Missorten als onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap. BDO werd als commissaris herbenoemd voor een nieuwe termijn van 3 jaar.

Hilde Windels 

Hilde Windels heeft 23 jaar ervaring in de Biotechnologie Life Sciences sector, voornamelijk in CFO, investeerdersrelaties-fondsenwerving en algemene directie rollen. Na een carrière van 12 jaar bij ING besloot ze in 1998 om aan de slag te gaan bij Devgen, op dat moment een biotechnologiebedrijf in zijn startfase. Tussen 2009 en 2011 was ze een onafhankelijke consultant en verleende ze CFO-diensten voor Seps Pharma, Tigenix en Pronota. In 2011 startte ze bij Biocartis waar ze opeenvolgend CFO, deputy- en interim CEO is geweest. Vervolgens werd ze in 2017 CEO van MyCartis, een spin out van Biocartis waarna ze in 2019 CEO werd van Antelope Dx, een spin out van MyCartis. Sinds september 2021 is ze adviseur voor de biomarker innovation group binnen Anacura. 

Hilde Windels is afgestudeerd als Handelsingenieur aan de Katholiek Universiteit Leuven. Windels is tot op heden lid van de raden van bestuur van MDx Health, Erytech en Celyad. 

Andere punten op de AV 

De AV aanvaardde het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2021-2022 een brutodividend van 2,60 EUR (netto 1,82 EUR) per aandeel uit te keren in de vorm van een keuzedividend. Dit bracht het brutodividendrendement op de slotkoers van het aandeel per 28 juni 2022 op 4,9%. 

Verder werd o.a. ook de jaarrekening van het boekjaar 2021-2022 goedgekeurd en verleende de algemene vergadering kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2022.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.