‘De rol van de voorzitter is meer dan de vergaderingen van de raad van bestuur leiden’, schrijft professor Herman Daems in zijn boek ‘Geheimen van de bestuurskamer'. Een voltijdse job is het gewoonlijk niet. Maar het is wel een mandaat met heel wat verantwoordelijkheden, waar flink wat tijd in kruipt. De voorzitter moet maken dat de raad van bestuur haar rol als toezichtsorgaan op en klankbord voor het management goed speelt. Hij moet in de raad het compromis zoeken, bemiddelen bij conflicten tussen raad en directie, en hij onderhoudt de contacten met de aandeelhouders. De essentie De voorzitter van een Bel20-bedrijf krijgt gemiddeld een vergoeding van 180.000 euro.

Het totale budget voor de remuneratie van de raad van bestuur bedraagt gemiddeld 983.494 euro. Beide bedragen zijn de jongste jaren niet significant gestegen.

De investeringsmaatschappij Sofina heeft de duurste bestuursraad. De voorzitter moet mee de grote strategische lijnen uitzetten, speelt een rol bij het zoeken van bestuurders die een meerwaarde bieden voor het bedrijf en naar de geschikte CEO. En in crisissituaties is hij de brandweerman. 

Vergoeding volgens verantwoordelijkheden

De Belgische Corporate Governance Code beveelt aan dat vennootschappen hun voorzitter ‘op billijke en verantwoorde’ wijze vergoeden en daarbij rekening houden met de verantwoordelijkheden die hij heeft en met de tijdsbesteding. Het chemiebedrijf Solvay kende zijn bestuursvoorzitter Nicolas Boël vorig jaar een vergoeding toe van 325.000 euro. Hij was daarmee de best betaalde voorzitter van een Bel20-bedrijf. KBC, waar Thomas Leysen in mei als voorzitter afzwaaide en Koenraad Debackere in november de voorzittershamer opnam, betaalde hen beiden samen bijna 300.000 euro. Op de derde plaats staat de Amerikaanse zakenman Martin Barrington, voormalig CEO van de tabaksgroep Altria, die de raad van bestuur van AB InBev voorzit. Onderaan op het lijstje staat Lakshmi Mittal. Als vergoeding voor zijn voorzitterschap van het staalbedrijf Aperam kreeg hij 70.000 euro. Een extraatje in de vorm van aandelenopties tilde de remuneratie van ArgenX-voorzitter Peter Verhaeghe op tot 1,3 miljoen euro.

Extra incentives

De Corporate Governance Code dringt erop aan dat ze een deel van hun remuneratie krijgen in de vorm van aandelen. Voorzitter Barrington van AB InBev ontvangt bijvoorbeeld een pakketje ‘restricted stocks’. Het biofarmabedrijf ArgenX kent zijn bestuurders royale aandelenopties toe. Die tilden de vergoeding van voorzitter Peter Verhaeghe in 2020 op tot een niveau van 1,3 miljoen euro.  Daarmee geeft hij Nicolas Boël van Solvay afgetekend het nakijken. De vergoeding van voorzitters wordt soms ook opgekrikt door hen bestuursmandaten te laten bekleden in filialen of joint ventures. De Canadees Paul Desmarais jr., voorzitter en een van de familiale referentieaandeelhouders van de investeringsmaatschappij GBL, kon zijn remuneratie zo meer dan verdubbelen van 231.500 naar 531.197 euro. Hetzelfde gebeurde bij Jozef De Mey, de voorzitter van de verzekeringsgroep Ageas. Zijn remuneratie vulde hij aan met een vergoeding voor mandaten in buitenlandse - vooral Aziatische - joint ventures van de groep. De Mey zwaaide in oktober af als voorzitter en kreeg toen nog een extraatje van 100.000 euro ‘voor het verzekeren van de vlotte overgang’ naar de nieuwe voorzitter Bart De Smet, voordien de CEO. Daardoor kwam de totale vergoeding voor De Mey uit op 477.125 euro. 

Kostprijs raad

Hoeveel een onderneming moet uittrekken voor de vergoeding van haar totale raad van bestuur hangt af van het aantal bestuurders en de hoogte van hun vergoedingen. De investeringsmaatschappij Sofina heeft met 2,046 miljoen euro het grootste budget. Solvay volgt met 1,69 miljoen euro. KBC, dat een uitgebreide raad heeft, staat met 1,65 miljoen euro op de derde plaats. GBL is vierde, met 1,56 miljoen euro. Worden de vergoedingen meegeteld die bestuurders krijgen voor hun mandaten in filialen, dan stijgt het totale raadsbudget van GBL tot 2,8 miljoen euro. Ageas komt dan uit op 1,77 miljoen euro. De vastgoedgroep WDP heeft met 215.000 euro de goedkoopste raad van bestuur. ArgenX heeft de op een na goedkoopste, met 355.000 euro. Maar als de vergoedingen in aandelenopties worden meegerekend, gaat de hele raad van bestuur van ArgenX naar huis met een remuneratie van 8,74 miljoen euro. Dat is iets meer dan de 7,14 miljoen euro die CEO Tim Van Hauwermeiren in 2020  als vergoeding kreeg, ook vooral dankzij een flink pakket aandelenopties, en waarmee hij de salariskampioen is van de Bel20-bedrijven. 

De gemiddelde remuneratie van de bestuursvoorzitter van een Bel20-bedrijf bedroeg in 2020 180.942 euro, de gemiddelde kostprijs van de hele raad van bestuur was 983.494 euro. Beide gemiddelden liggen ongeveer op hetzelfde peil als vijf jaar geleden.

Bron: De Tijd

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.