Profiel Inge Vervotte

Na een blitzcarrière als vakbondsvrouw bij de luchtvaartmaatschappij Sabena schopte Inge Vervotte het als 25-jarige tot goudhaantje van CD&V. Ze werd snel Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid, en daarna federaal minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. 

In 2011 heeft ze de politiek verlaten en vandaag is Inge Vervotte actief als gedelegeerd bestuurder van Emmaüs vzw. De vzw Emmaüs is een zorgnetwerk dat voornamelijk actief is in de Belgische provincie Antwerpen. Het groepeert 24 zorgvoorzieningen in de gezondheids- en welzijnszorg en stelt 7300 medewerkers te werk. 

Benoemingen deSingel

In de statuten van de vzw deSingel is bepaald dat de Vlaamse Gemeenschap in de algemene vergadering wordt vertegenwoordigd door minstens twaalf leden (art. 4) en in de raad van bestuur door zeven leden (art. 8). De benoemingen zijn in principe voor een periode van 5 jaar en lopen tot en met 31 oktober van het tweede volledige jaar na de algehele vernieuwing van het Vlaams Parlement. 

De mandaten lopen maximaal over twee opeenvolgende termijnen. De Vlaams Regering heeft de volgende zeven personen aangeduid als vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap in de algemene vergadering en de raad van bestuur van de vzw deSingel voor de periode tot en met 31 oktober 2026: 

 • Inge Vervotte, voorzitter 
 • Kevin Vereecken 
 • Guy Dirickx
 • Veerle Declerck 
 • Jan Van Moer 
 • Inge Jooris 
 • Kurt Van Eeghem 

Volgende vijf personen werden aangeduid als vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap in de algemene vergadering van de vzw deSingel voor de periode tot en met 31 oktober 2026: 

 • Eddy Frans 
 • Luk Lemmens 
 • Bert Deckers 
 • Geert Gravez 
 • Maarten Jans 

Aan Geert Gravez en Karel Tobback wordt eervol ontslag verleend als regeringscommissaris voor Cultuur en regeringscommissaris voor Financiën en Begroting van de Vlaamse Gemeenschap bij de vzw deSingel.              

Annelies Keirsmaecker en Rien Hoeyberghs wordt benoemd als regeringscommissaris voor Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en als regeringscommissaris voor Financiën en Begroting bij de vzw deSingel.            

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.