Het bewuste fonds werd in 2010 opgericht om via projecten van ngo's slachtoffers van mensenhandel en -smokkel te helpen met rechtstoegang, hulppakketten en toegang tot de gezondheidszorg. Het beschikt over 6 miljoen euro aan bijdragen van verscheidene donoren. Het financiert meer dan 60 projecten in 40 verschillende landen, waarmee elk jaar 3000 mensen worden geholpen.

België is de grootste donor van het UNVTF en financiert 2 miljoen euro, één derde van het totale budget, via de Blue Heart Campaign, een mondiale bewustmakingscampagne om mensenhandel en zijn impact op de maatschappij te bestrijden.

Inge Vervotte, in het verleden Vlaams en federaal minister voor CD&V, wordt nu bestuurder van het VN-fonds. De ex-minister verliet in 2012 de politiek en leidt tot op vandaag de zorggroep Emmaüs. 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.