ASTRID, de operator die politie, brandweer en andere hulpdiensten in staat stelt om efficiënt te communiceren, heeft een nieuwe raad van bestuur benoemd. De regering heeft vijf nieuwe bestuurders benoemd: Ingrid Moerman, Eric Massin, Anneleen Vander Elstraeten, Julien Pieret en Pierre Huart. Pierre Huart, die reeds een ontslagnemende bestuurder verving, wordt bevestigd in de voortzetting van zijn mandaat.

Ingrid Moerman werd aangewezen als voorzitster van de Raad en dhr. Bruno Lefèbvre werd aangewezen als ondervoorzitter die het Auditcomité voorzit in overeenstemming met de statuten en voor twee jaar.

De Raad van bestuur van ASTRID bestaat uit tien leden:

  • Ingrid Moerman
  • Bruno Lefèbvre
  • Dirk Claes
  • Anneleen Vander Elstraeten
  • Peter Dedecker
  • Pierre Huart
  • Olivier Vanham
  • Julien Pieret
  • Serge Muyters
  • Eric Massin

Sinds 1998 staat ASTRID in voor de uitbouw, het beheer en het onderhoud van een radio- en pagingnetwerk en meldkamers ten behoeve van alle hulp- en veiligheidsdiensten. ASTRID is een initiatief van de Belgische overheid.

Meer informatie: Organisatie | ASTRID 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.