Samen met de Universiteit Antwerpen gaan SGS en Skyebase een Intelligent Asset Inspectie Platform voor Ship-To-Shore (STS) havenkranen ontwikkelen. De havenkranen vormen een kritisch onderdeel van de infrastructuur van havenbedrijven in de Antwerpse haven en ook daarbuiten. Om aan de logistieke noden van de Europese industrie te voldoen, is het cruciaal om de veiligheid, bedrijfstijd en levensduur van deze kranen te kunnen blijven garanderen.

Dit Software-as-a-Service (SaaS) platform heeft enerzijds als doel inspecteurs te ondersteunen tijdens de inspecties en anderzijds asset managers te helpen bij het nemen van betere onderhoudsbeslissingen. Dit kan door het genereren van betere en nieuwe onderhoudsinzichten en aanbevelingen met behulp van Artificiële Intelligentie (AI) 

Een inspectie door SGS met drones en hoogtechnologische camera's levert meer, en vooral kwalitatievere data, op dan de traditionele inspectiemethodes. De drones zijn een verlengstuk voor de traditionele inspecties. Ze verzekeren een consistente inspectie en hebben toegang tot moeilijk bereikbare en onveilige plaatsen. Nadien uploadt SkyeBase de data op haar Asset Inspectie Platform, waar ze via artificiële intelligentie geanalyseerd en gecontroleerd worden.

Voor een betere dataverzameling, werkt het platform met 3D-visualisatietechnologie. Defecten zoals corrosie worden door de AI-software automatisch herkend en aangeduid op de 3D-modellen (digital twins). Hierdoor krijgt de klant een duidelijk beeld van waar het defect zich precies bevindt en hoe het in de toekomst zal evolueren. Dat helpt hen bij het nemen van (preventieve) onderhoudsbeslissingen, bij de reductie van downtime en bij de gecontroleerde verlenging van de levensduur van hun installaties.

“Door het aanbieden van een totaal pakket in industriële drone inspecties heeft de klant via één telefoontje een totale inspectie oplossing. Dankzij onze samenwerking met SGS wordt dit aanbod completer gemaakt. De inspecteur kijkt tijdens een inspectie mee vanuit onze servicewagen en kan ter plaatse direct bijsturen en een inspectie feilloos uitvoeren”, zegt Jean-Louis Weemaes, CEO SkyeBase.

“We zien dat onze inspecties met de digitale transformatie mee evolueren. Onze klanten verwachten veel meer digitalisatie van onze dienstverlening en eisen flexibiliteit en gemak. Klanten verlangen om op een geautomatiseerde manier remote en in real time data van ons te ontvangen. Door samen te werken met Skyebase willen we een slim cloudplatform ontwikkelen dat op basis van de dronebeelden snel en nauwkeurig alle defecten en potentiële risico's in kaart kan brengen en accuraat kan opvolgen. Door ons fysiek inspectiewerk uit te bereiden met inspecties met behulp van drones en hoogtechnologische camera's kunnen wij onze klanten een beter inzicht geven in de snelheid waarmee hun assets degraderen. De kunst bestaat erin om consistent dezelfde metingen te kunnen uitvoeren op exact dezelfde plek en alle data op één plaats te centraliseren” zegt Kristof Van Hoecke, Digital & Innovation Coördinator SGS.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.