29 Jan
29Jan

Het Wetenschappelijk Comité dat ingesteld is bij het FAVV verschaft op onafhankelijke en transparante wijze wetenschappelijk advies over onderwerpen die in de lijn liggen van de bevoegdheden van het FAVV, meer bepaald over voedselveiligheid en over dierlijke en plantaardige (fytosanitaire) gezondheid. Vanaf 25 januari 2021 gaan 22 leden een mandaat aan van 4 jaar in dit adviesorgaan. Zij werd en benoemd bij koninklijk besluit van 10 december 2020.

Minister Clarinval beklemtoonde in zijn toespraak het belang van het Wetenschappelijk Comité voor de ondersteuning van het beleid. Hij verwees hierbij onder andere naar de talrijke adviezen met betrekking tot de bestrijding van Afrikaanse Varkenspest bij everzwijnen. De Belgische varkensstapel bleef gespaard van dit virus, wat van cruciaal belang is voor onze varkenssector. Hij verwees tevens naar de adviezen over het zoönotisch risico van het SARS-coronavirus bij dieren ter ondersteuning van de bestrijding van de huidige Covid-19 pandemie bij de mens.

“Het is uniek in Europa dat een controle- en inspectieplan van een autoriteit als het FAVV kan worden voorgelegd aan een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. We kunnen daarenboven altijd rekenen op de snelle en efficiënte werking van het Wetenschappelijk Comité bij het beoordelen van de risico's bij incidenten in de voedselketen.”, Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder FAVV.

Tijdens de eerste zitting werden Dr. Lieve Herman en Dr. Philippe Delahaut verkozen als respectievelijk Voorzitter en Ondervoorzitter van het Wetenschappelijk Comité.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.