Jérémie Leroy wordt directeur van het Erfgoedfonds


26 Jan
26Jan

Na meer dan 40 jaar neemt Directeur Dominique Allard afscheid van het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting. Het fonds zet zich in voor het behoud en de bescherming van topstukken uit het Belgisch erfgoed. Kunstwerken en getuigenissen worden door het Erfgoedfonds verworven, gevaloriseerd en publiek toegankelijk gemaakt, om ze aan de volgende generaties over te dragen. Verschillende individuele Fondsen, opgericht door mecenassen, zijn ook actief in het domein erfgoed en helpen mee de doelstellingen te realiseren. 

Onder het leiderschap van Dominique Allard groeide de collectie van het Erfgoedfonds uit tot bijna 30.000 werken, vaak schenkingen of legaten, verspreid over een veertigtal musea. Vandaag verkeert het Erfgoedfonds overigens in het goede gezelschap van meer dan 170 Fondsen, opgericht door mecenassen bij de Koning Boudewijnstichting, die de zorg voor erfgoed, cultuur en kunst delen.

Hij draagt de fakkel  over aan Jérémie Leroy, die recent tot Directeur benoemd werd bij de Koning Boudewijnstichting, en aan Anne De Breuck, coördinator van het programma Cultuur en Erfgoed

Jérémie Leroy was jarenlang financieel directeur van de BOZAR. Naast zijn ervaring in de financiële wereld en de bankwereld, draagt hij kunst en cultuur, en in het bijzonder muziek, een warm hart toe.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.