De Jonge Academie is een interdisciplinaire en interuniversitaire ontmoetingsplaats van jonge toponderzoekers en -kunstenaars met een eigen kijk op wetenschap, maatschappij, kunst en beleid. Via standpunten, opinies en evenementen over actuele thema’s wil zij bijdragen aan de publieke beeldvorming over wetenschap en aan het debat over wetenschapsbeleid, specifiek vanuit het perspectief van de jonge academicus en kunstenaar.

Samen met de leden willen Jozefien en Christophe de rol van de Jonge Academie verder uitbouwen als een betrouwbare gesprekspartner die kan wegen op de academische besluitvorming, de beeldvorming omtrent wetenschap alsook op toekomstgerichte, out-of-the-box initiatieven op het snijpunt van wetenschap, maatschappelijk engagement en kunst.

Tijdens hun voorzitterschap willen ze de leden nóg meer centraal stellen in de werking van de Jonge Academie. Ze werden verkozen met een visietekst over hoe inclusiviteit en kwaliteitsvol onderzoek – twee rode draden doorheen de initiatieven van de Jonge Academie – elkaar én academia kunnen versterken.        

Prof. Jozefien De Leersnyder is tenure track onderzoeksprofessor (BOFZAP) aan het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie van de KU Leuven. Haar onderzoek situeert zich op het snijpunt van cultuur, emotie en acculturatie-psychologie. Ze bestudeert hoe culturele (mis)fit een impact heeft op het welzijn van etnische minderheden, welke psychologische processen interculturele dialoog bevorderen, en hoe we samenleven in diversiteit zó kunnen inrichten dat er gelijke (onderwijs)kansen ontstaan voor iedereen. Jozefien is lid van de Jonge Academie sinds 2018 en bestuurslid beleid sinds 2019.

Prof. Christophe Vandeviver is tenure track onderzoeksprofessor criminologie (BOFZAP) aan de UGent en International Research Fellow aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Hij onderzoekt o.a. slachtofferschap van (seksueel) geweld en past geavanceerde technologieën en nieuwe onderzoeksmethoden toe om te bestuderen waar en wanneer criminaliteit gepleegd wordt. In 2018 stond zijn onderzoek in de kijker als succesverhaal van het Vlaams Supercomputer Centrum. Christophe is lid van de Jonge Academie sinds 2019 en bestuurslid wetenschapscommunicatie sinds 2020.

Beiden hebben een een onderzoeksprofiel, gestaafd door prijzen, publicaties, lidmaatschap van diverse wetenschappelijke commissies en buitenlandse uitnodigingen. Daarnaast engageren beiden zich ook om de vertaalslag te maken van hun wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk.

 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.