Karen Donders wordt directeur Publieke Opdracht bij VRT


24 Nov
24Nov

In haar nieuwe functie zal Donders zich bezighouden met beleidsdossiers, de uitbouw van een open stakeholdermanagement en een structurele onderbouwing van de publieke waarde van de VRT. Ze zal ook proberen de relaties met de Vlaamse samenleving, de Vlaamse regering, het Vlaams parlement en andere Vlaamse instellingen en mediabedrijven te versterken. Tot slot zal ze ook waken over het multimediale aanbod van de VRT.

"Wetenschappelijk onderzoek toont al ettelijke decennia overtuigend aan hoe belangrijk de publieke omroep is voor mensen, de samenleving en de mediamarkt", aldus Karen Donders. "Het is een echte eer en tegelijkertijd ook een grote uitdaging om in de praktijk mee te werken aan een traject dat er voor moet zorgen dat de VRT ook in 2030 en zelfs in 2050 nog een plek in het hart van iedere Vlaming heeft."

Volgens VRT-woordvoerder Bob Vermeir moet Donders ook toezien op het naleven van de beheersovereenkomst, het contract dat de Vlaamse regering met de VRT afsluit. Vorige week lekte al een ontwerptekst van de beheersovereenkomst 2021-2025, maar die zette kwaad bloed bij de commerciële spelers. Zij vinden dat sommige passages getuigen van een "manifest gebrek aan sectorkennis".

De 37-jarige Donders is professor in de communicatiewetenschappen aan de VUB, waar ze momenteel vakken rond mediabeleid, media-economie en journalistiek doceert. Ze is ook hoofd van het Media & Society onderzoeksprogramma binnen de onderzoeksgroep imec-SMIT, waar ze 45 onderzoekers aanstuurt die zowel fundamenteel als toegepast onderzoek doen rond beleids-, markt- en gebruiksaspecten van media. Ze speelt vandaag al een actieve rol als raadgever in de lopende onderhandelingen van de beheersovereenkomst. Ze was ook betrokken bij de onderhandelingen over de twee vorige beheersovereenkomsten.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.