Het klimaat is één van de grootste uitdagingen waar onze samenleving voorstaat. Overheden spelen hier gelukkig op in.  Zo streeft de Europese Green Deal in Europa naar klimaatneutraliteit tegen 2050. Ook China wil tegen 2060 CO2-neutraal zijn. Om deze doelen te verwezenlijken zijn de komende jaren forse investeringen nodig. Hernieuwbare energie zal steeds belangrijker worden, en er zal steeds duurzamer geproduceerd en geconsumeerd dienen te worden indien we de ambitieuze klimaatdoelstellingen wensen te halen.

Nood aan meer ambitie en ondernemerschap

Dat landen en overheden zich willen inzetten tegen de klimaatopwarming, is echter niet voldoende. Er is nog heel wat werk voor de boeg. Zo bestempelde de Europese Commissie onlangs het Belgisch plan als onvoldoende ambitieus. Het doel van 2020 was om 13% van de benodigde elektriciteit uit hernieuwbare energie te halen. Momenteel ligt dit cijfer op 9,4%. 

Wanneer op dit elan verder gegaan wordt zal ons land tegen 2030 17,5% van de energiebehoeften uit hernieuwbare energie halen. Dat is ruim minder dan het indicatieve doel van 25% dat de Europese Commissie vooropstelt. Er zullen de komende jaren nog heel wat extra maatregelen en investeringen nodig zijn om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te bereiken. Dit klinkt dan weer als muziek in de oren van de verschillende bedrijven die de komende jaren ongetwijfeld garen zullen spinnen bij de nog te verwezenlijken investeringen. 

Bedrijven zullen dus steeds meer belang gaan hechten aan duurzaamheid. Naast een gezonde balans en de winstgevendheid van de onderneming, wordt er steeds meer aandacht besteed aan de impact op de maatschappij. Naast jaarverslagen publiceren ondernemingen ook steeds vaker duurzaamheidsverslagen. Zo willen Amazon, Wal-Mart en Nike tegen 2025 enkel nog maar beroep doen op hernieuwbare energie. Tegen 2050 zou Microsoft zelfs alle door hen historisch veroorzaakte CO2-uitstoot teniet willen doen. 

Hernieuwbare energie

Het coronavirus zorgde ervoor dat dit jaar de CO2-uitstoot 7% lager zal uitkomen dan vorig jaar. Dat is de grootste absolute daling ooit. Het neemt echter niet weg dat er een versnelling hoger geschakeld zal moeten worden om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te bereiken. De komende jaren zullen honderden miljarden euro’s geïnvesteerd worden in groene projecten. 

Dé oplossing bij uitstek is zonder twijfel hernieuwbare energie. Het opwekken van groene energie wordt dankzij het opklimmen van de leercurve, schaalvoordelen en technologische innovaties steeds goedkoper, en dus interessanter. Vandaag behoren verschillende vormen van zonne- en windenergie zelfs al tot de goedkoopste manieren om energie op te wekken. 

Duurzaamheid in totale economische activiteit

Het streven naar klimaatneutraliteit gaat echter veel verder dan louter hernieuwbare energie. Zo is ook de duurzame productie van voeding, recyclage, duurzaam transport en duurzaam wonen (CO2-neutrale gebouwen, LED verlichting en isolatie) uiterst belangrijk. Allen dragen ze bij tot een duurzamere, betere en groenere wereld. 

Bedrijven die op de één of andere manier inspelen op deze thema’s en concrete oplossingen aanbieden om de vele klimaat-gerelateerde problemen aan te pakken, gaan volgens Delare en Slegers de komende decennia een zonnige toekomst tegemoet. Het breed gamma aan klimaatoplossingen zal de komende jaren immers profiteren van een sterke seculaire groei. 

Lees het volledige artikel op deze blog

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.