De Vlaamse Regering  wijzigt de samenstelling van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg: Koen Anciaux vervangt Frieda Brepoels als voorzitter. Hij is in Mechelen als schepen bevoegd voor Financiën, Gebouwen, Eigendommen, Monumenten, Landbouw en Juridische zaken.

Koen Anciaux is sinds 1989 gemeenteraadslid in Mechelen. Na de ontbinding van de Volksunie stapte hij over naar de VLD. Anciaux was in 2003 en 2004 waarnemend burgemeester tijdens het minister-presidentschap van Bart Somers. 

Koen Anciaux is een zoon van Vic Anciaux en broer van Bert Anciaux. Ook zijn broers Roel (Vooruit) en Jan (N-VA), alsook zus Hilde (Vooruit-Groen) zijn politiek actief. Hij is gehuwd met Marianne Festraets en is vader van drie kinderen.

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen in Vlaanderen met focus op vervoer via de binnenvaart, waterbeheersing, recreatie, toerisme en natuurbeleving. De maatschappelijke zetel bevindt zich in Hasselt en de organisatie heeft afdelingen in Willebroek, Brussel, Antwerpen, Merelbeke en Mol. Er werken ongeveer 1.350 personeelsleden. 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.