De Belg Koen Lenaerts (66) is vrijdag opnieuw verkozen als voorzitter van het Europees Hof van Justitie. Het is voor de in Leuven en Harvard geschoolde jurist zijn derde mandaat van drie jaar.

Elk van de 27 EU-lidstaten mag 1 rechter aanduiden bij het Hof. De federale regering had Lenaerts eerder al voorgedragen voor een nieuwe termijn van zes jaar als rechter. Die termijn loopt tot oktober 2027. Door zijn collega's is Lenaerts nu voor de derde maal als voorzitter verkozen. Dit mandaat vangt meteen aan en loopt af op 6 oktober 2024.Lenaerts is al sinds 1984 verbonden aan het Hof. Eind jaren tachtig maakte hij even een zijsprong als advocaat aan de balie van Brussel, maar sinds 1989 is hij rechter. Eerst bij het Gerecht, een onderdeel van het EU-Hof, sinds 2003 aan het Hof zelf. Op 8 oktober 2015 werd hij door zijn collega-rechters voor het eerst als voorzitter verkozen, nu start hij dus zijn derde mandaat.

Het belang van het Hof kan moeilijk worden overschat. De rechters zien toe op de naleving van de Europese wetgeving in de hele Unie. Dat doen ze onder meer in antwoorden op prejudiciële vragen van nationale rechters en in het kader van door de Europese Commissie ingeleide inbreukprocedures.

Dat het Europese recht voorrang ('primauteit') heeft op de wetgeving van de individuele lidstaten is een van de pijlers van de Europese Unie. Donderdag oordeelde het Poolse Grondwettelijk Hof nog dat delen van het EU-recht niet compatibel zijn met de Poolse grondwet. Hiermee gaat Polen lijnrecht in tegen een van de principes die het als EU-lidstaat geacht wordt te onderschrijven. De Commissie reageerde meteen dat ze er alles aan zal doen om de eenvormige toepassing en de integriteit van het Unierecht te garanderen. Op die manier kan de zaak uiteindelijk bij het Europees Hof terechtkomen.

Bron: Belga 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.