Tegen 2024 moeten de minimumpensioenen ­volgens de minister met 22 procent zijn gestegen. Daarvoor is ze op zoek naar 1,8 miljard euro. Weldra starten binnen de regering de onderhandelingen over de financiering daarvan. Maar Lalieux heeft al een idee: ze verwijst naar een werk­nota die momenteel cir­culeert binnen de Hoge Raad voor Financiën.

Die nota berekent dat de overheid jaarlijks 2 miljard euro inkomsten aan haar neus ziet voorbijgaan door het fiscaal gunstige regime voor de aanvullende pensioenen. Werk­nemers en werkgevers die een deel van hun inkomen op die manier uitbetaald zien, zouden, mocht dat bedrag als loon zijn uit­gekeerd, samen respectievelijk 1,7 miljard en 275 miljoen euro meer belastingen betaald hebben. Nu betalen ze wel een belasting wanneer ze aan het einde van hun loopbaan hun aanvullend pensioen uitgekeerd krijgen, maar die ligt veel lager dan de inkomensbelasting.

Vooral over de hoge in­komens, die het meest profiteren van de tweede pensioenpijler, klinkt Lalieux vastberaden. "Het is hoog tijd om zulke ontsporingen te hervormen. We verliezen bijna 2 miljard euro aan een anti-herverdelende maatregel. Dat is niet waar ik voor sta in de politiek."

De suggestie van Lalieux valt wel meteen op een koude steen bij coalitiepartner Open Vld. "Aanvullende pensioenen zijn belangrijk om velen een degelijk pensioen te bieden. In (het, red.) regeerakkoord werd afgesproken dit net uit te breiden. Dat zal niet bereikt worden door onrust te zaaien of door ballonnen op te laten rond een belasting daarop", zo reageert Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert op Twitter.

Ook bij coalitiepartner CD&V is er niet meteen groot applaus voor de piste van Lalieux. "We willen leefbare pensioenen. Dus moeten niet alleen de minimumpensioenen omhoog, maar moeten ook de aanvullende pensioenen veralgemeend worden. Pak anomalieën aan, maar zorg dat het aantrekkelijk blijft om die tweede pijler op te bouwen", reageert Kamerlid Nahima Lanjri. 

Bron: Belga

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.