Leen Van den Neste opgenomen in adviesraad van VARIO


24 Nov
24Nov

De regelgeving voorziet dat binnen de zes maanden na de eedaflegging van een nieuwe Vlaamse Regering, de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) opnieuw moet samengesteld worden. De Vlaamse Regering keurde daarom afgelopen vrijdag de hersamenstelling van de VARIO goed. 

Het mandaat van de voorzitter en 8 andere leden werd hernieuwd. Hilde Windels, CEO MyCartis, nam ontslag in 2019 en wordt nu vervangen door Leen Van den Neste, voorzitter Directiecomité vdk bank.

De samenstelling van VARIO is nu als volgt:

VARIO wordt voorgezeten door Lieven Danneels, gedelegeerd bestuurder Televic Group.

De negen andere leden zijn:

  • Katrin Geyskens (Capricorn Partners – investeringsfonds),
  • Wim Haegeman (Grondmechanica en -dynamica UGent, Bluebridge),
  • Johan Martens (Toegepaste Biologische Wetenschappen - KU Leuven),
  • Koen Vanhalst (Octrooigemachtigde en partner De Clercq & Partners),
  • Vanessa Vankerckhoven (CEO Novosanis),
  • Dirk Van Dyck (em. UA-fysica), tevens plaatsvervangend voorzitter
  • Marc Van Sande (bestuurder Umicore),
  • Reinhilde Veugelers (prof innovatiemanagement KU Leuven) 
  • Leen Van den Neste (vdk bank)

Directeur van VARIO is Danielle Raspoet. 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.