Luc Vansteenkiste is voorzitter van EuropeanIssuers. Deze pan-Europese organisatie behartigdt de belangen van beursgenoteerde ondernemingen in heel Europa bij de EU-instellingen. Tot de leden behoren zowel nationale verenigingen als ondernemingen uit alle sectoren in 15 Europese landen, die met 8.000 ondernemingen een beurswaarde van 7,6 miljard euro vertegenwoordigen. EuropeanIssuers is de enige organisatie die beursgenoteerde ondernemingen vertegenwoordigt in EFRAG. 

“Ik ben zeer vereerd dat ik ben benoemd tot lid van de EFRAG Sustainability Reporting Board, als vertegenwoordiger van de belangen van beursgenoteerde ondernemingen in heel Europa. Ik ben van mening dat EFRAG de juiste plaats is om te pleiten voor een geharmoniseerd kader voor niet-financiële verslaggeving, met name in het licht van de toenemende eisen inzake informatieverstrekking over duurzaamheid. Ik kijk ernaar uit om mee te werken aan de ontwikkeling van Europese duurzaamheidsnormen en om een duurzame verslaggevingomgeving voor ondernemingen in Europa te creëren," aldus Luc Vansteenkiste. 

De European financial reporting advisory group (Efrag) werd in april 2001 opgericht door accountantsorganisaties, bedrijfsorganisaties die de opstellers van jaarrekeningen vertegenwoordigen en organisaties die de gebruikers van financiële informatie vertegenwoordigen. Efrag geeft technisch advies over het gebruik van de internationale boekhoudnormen (IAS/IFRS) in de Europese Unie. 

EFRAG heeft haar opdracht in 2022 uitgebreid met het verstrekken van technisch advies aan de Europese Commissie in de vorm van volledig voorbereide ontwerp-EU-normen voor duurzaamheidsrapportage. In dit kader werd de EFRAG Sustainability Reporting Board opgericht, die is samengesteld uit leden van Europese belangenorganisaties, nationale organisaties en het maatschappelijk middenveld. 

Luc Vansteenkinste werd geboren als zoon van een schoenfabrikant die vooral orthopedische schoenen produceerde. In 1972 studeerde hij af als burgerlijk ingenieur in de scheikunde aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

Hij is vooral bekend door zijn topfunctie bij de schuimrubberfabrikant Recticel, het vroegere PRB-Gechem, een dochtermaatschappij van de Generale Maatschappij. Eerst in dienst en vanaf 1997 als mede-eigenaar van Recticel, dat hij kocht samen met een groep investeerders. In april 2002 werd Vansteenkiste benoemd tot voorzitter van de werkgeversorganisatie VBO.  

Hij bekleedde ook verschillende andere bestuursmandaten. Zo werd hij bestuurder van textielbedrijf Sioen Industries in 1996 en voorzitter van de groep in 2010. In 2015 volgde hij Herman Daems op als voorzitter van uitgeverij Lannoo. Vansteenkiste was ook bestuurder bij voedingsbedrijf Ter Beke, supermarktketen Delhaize, Spector Photo Group, telecombedrijf Telindus, Fortis Bank, bouwmaterialengroep Scheerders-Van Kerchove en de Commissie Corporate Governance.

Philip Peeters

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.