Waterstof – en vooral groene waterstof – speelt een belangrijke rol in de strijd tegen de klimaatopwarming. Het is een brandstof (waterstof bevat drie keer meer energie dan benzine), maar ook een grondstof voor veel industrieën zoals de voedings-, glas- en metaalindustrie. Vandaag de dag wordt ongeveer 95% van de waterstof geproduceerd op basis van fossiele brandstoffen. Dit wordt “grijze waterstof” genoemd. Helaas genereert deze productiemethode zeer veel CO2.  “Groene” waterstof, geproduceerd op basis van water en hernieuwbare elektriciteit (waarbij er dus geen broeikasgassen worden uitstoten), wordt beschouwd als een oplossing voor de decarbonisatie van sectoren waar directe elektrificatie niet mogelijk is. Dat is het geval voor de raffinage-industrie, de chemische industrie en het zwaar transport.  

Naar een gedecarboniseerd wegtransport  

Het is net het zwaar transport dat IDETA en Luminus met groene waterstof willen helpen decarboniseren. Investeren in groene waterstof maakt deel uit van de ambitie van Luminus om een CO2-neutrale toekomst uit te bouwen. IDETA exploiteert weer windmolenparken in samenwerking met Luminus en bouwt in België en Luxemburg een netwerk van CNG-tankstations uit die in de toekomst ook waterstof kunnen aanbieden.   
“Luminus wil bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst waarbij bescherming van de planeet, welzijn en ontwikkeling hand in hand gaan dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten. Dat is onze bestaansreden”, verduidelijkt Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus. “Dit project past perfect binnen deze strategie en we zijn trots dat we actief kunnen bijdragen aan de implementatie ervan. Onze knowhow inzake hernieuwbare energieproductie, energieprojecten en elektrificatie, in combinatie met de steun van de Groep EDF, maakt ons een ideale partner voor de ontwikkeling van industriële waterstofprojecten in België, in nauwe samenwerking met de lokale spelers.” 

4 sites in 4 bedrijvenparken van Picardisch Wallonië 

In Picardisch Wallonië zullen de eerste ontwikkelingen gerealiseerd worden via eNosVents, een structuur van Luminus en IDETA die zich bezighoudt met de ontwikkeling, de bouw en de exploitatie van hernieuwbare energieprojecten in Picardisch Wallonië.  De partners willen in de belangrijkste bedrijvencentra van IDETA projecten opstarten voor de productie en/of distributie van groene waterstof als brandstof: Orientis in Ghislenghien, Polaris in Péruwelz, Leuze-Europe en Tournai-Ouest.  Dankzij de ontwikkeling van deze infrastructuren kunnen Luminus en IDETA bedrijven een alternatief voor klassieke brandstoffen aanbieden en hen ondersteunen bij hun energietransitie.  
De vier bedrijvenparken werden geselecteerd op basis van drie criteria: hun toegankelijkheid en/of de nabijheid van bedrijven die actief zijn in de logistieke sector, een locatie in de buurt van hernieuwbare energiebronnen en de ambitie om de infrastructuren te groeperen, waarbij de partners zoveel als mogelijk bestaande tankstations willen groeperen.  De groene waterstof zou op twee sites geproduceerd worden en de gecomprimeerde waterstof zou dan naar de verschillende distributiestations getransporteerd worden. Door te opteren voor twee productie-eenheden kunnen ze de investeringen beperken en de bevoorradingszekerheid garanderen met een aangepast productievolume. 

2022 

Beide partners willen de vier bedrijvenparken verder ontwikkelen en de vergunningen aanvragen, zodat ze midden 2022 effectief kunnen starten. Het eerste project zal worden opgestart in het bedrijvenpark Tournai Ouest 3, met een virtuele  voorafgaande informatievergadering voor het grote publiek die gepland is op 8 en 9 februari 2021, en toegankelijk zal zijn via www.rip-tournai-hydrogène.be.  
Bruno Lefebvre, Voorzitter van IDETA voegt toe: “IDETA is volledig in lijn met de Europese en Waalse richtlijnen en heeft van de energietransitie één van haar prioriteiten gemaakt. Haar strategisch plan 2020-2022, goedgekeurd door de 25 aangesloten gemeenten, heeft tot doel de productie van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen, maar ook de overgang naar groene energie te ondersteunen, met name op het gebied van transport. Concreet vertaalt het zich in het sluiten van industriële partnerschappen met private operatoren zoals Luminus, om in Picardisch Wallonië leveringsoplossingen te ontwikkelen voor gebruikers - bedrijven, openbare diensten, particulieren - die voor CNG, LNG of groene waterstof kiezen." Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.