Op voordracht van de economische actoren van het Vlaams Gewest duidt de Vlaamse Regering Maarten Libeer, Adviseur Internationaal Ondernemen bij Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen, aan a als lid van de raad van bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel. Hij vervangt Gilles Suply. 

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) werd opgericht via het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de Federale Overheid en de Gewesten en wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan de Koning Erevoorzitter is. 

Het Agentschap stelt zich ten dienste van de drie gewestelijke exportbevorderende instellingen en de Federale Overheid. Zo fungeert het als een forum waar de federale bevoegdheden inzake internationale politiek en de gewestelijke bevoegdheden inzake internationale handel mekaar kunnen ontmoeten. 

De Raad bestaat uit zestien leden aangeduid door de Gewestregeringen en door de Federale overheid, die paritair afkomstig zijn uit de openbare en private sector. Elk Gewest benoemt ook een regeringscommissaris. 

De raad van bestuur is te vinden via https://www.abh-ace.be/nl/over-abh/bestuur/raad-van-bestuur

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.