Manon Janssen, CEO van het internationale onderzoeks- en adviesbureau Ecorys, zal de stad Antwerpen de komende vier jaar als "klimaatregisseur" bijstaan in de uitrol van het stedelijke klimaatplan. Ecorys kwam volgens het stadsbestuur als sterkste kandidaat naar voor bij een openbare aanbesteding en het bedrijf koos vervolgens zijn CEO voor de rol.

Het "Klimaatplan2030" van de stad Antwerpen wil tegen 2030 de CO2-uitstoot in de stad terugdringen met 50 tot 55 procent in vergelijking met referentiejaar 2005. De stad spiegelt zich zo expliciet aan de European Green Deal van de Europese Commissie. Het klimaatplan bundelt een hele reeks maatregelen en projecten en rekent die door in potentiële klimaatwinst. 

Een klimaatregisseur moet nu op een onafhankelijke manier alle stakeholders aan tafel krijgen en activeren, maar ook knelpunten identificeren en wegwerken. Daarnaast wordt de klimaatregisseur adviseur van het stadsbestuur, voorzitter van de nieuw op te richten Klimaatraad, de brug tussen bestuur en administratie en ambassadeur voor het Antwerpse klimaatbeleid.

Met Manon Janssen haalt Antwerpen naar eigen zeggen "internationaal toptalent" naar de Scheldestad. Janssen zat in Nederland de Klimaattafel Industrie voor en gaf daar mee vorm aan een klimaatakkoord. Ze is ook voorzitter van de Nederlandse Topsector Energie en leidt er het nationale thema 'energietransitie en duurzaamheid'. "Ze heeft in Nederland bewezen dat het kan: tegenstellingen en uiteenlopende belangen overbruggen om klimaatplannen te doen werken", zegt schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws (sp.a).

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.