De Vlaamse Regering draagt Frieda Brepoels voor als voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRT, ter vervanging van Luc Van den Brande. Voorgesteld wordt om Luc Van den Brande als bestuurslid te vervangen door de Marc De Clercq en Stefaan D'haeze door Frieda Brepoels. 

Marc De Clercq is ere-vicerector Universiteit Gent en was indertijd de eerste economist die doctoreerde met een proefschrift over de economie van het milieubeleid. Vanaf 1997 had hij de leiding over meer dan 30 onderzoeksprogramma’s inzake milieueconomie en milieubeleid. Hij heeft ook een uitgebreide ervaring met raden van bestuur. Hij zetelde onder andere in die van de VIB, VLIR en UGent en was ook voorzitter van het Vlaams EnergieBedrijf.  

Aan Luc Van den Brande en Stefaan D'haeze wordt eervol ontslag verleend. De Vlaamse Regering drukt haar waardering uit voor het bijzondere engagement dat Luc Van den Brande opnam als voorzitter van VRT. 

De huidige gemeenschapsafgevaardigde, Jeroen Tiebout, heeft zijn ontslag aangeboden. Aan hem wordt eervol ontslag verleend. Hij wordt vervangen door Elisabeth Matthys. De bevoegde minister zal de nodige formaliteiten vervullen met het oog op de benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Bestuur van de VRT.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.