25 Oct
25Oct

Over Cultuurloket

Cultuurloket moet ondernemerschap en professionalisering in de Vlaamse cultuursector bevorderen en toeleiding naar aanvullende financiering faciliteren.  Voor de uitvoering van deze opdracht heeft de organisatie een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid die een jaarlijkse werkingssubsidie van 1.522.000 euro voorziet.

Profiel Mark Andries

Mark Andries is licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen. Hij was van '91 tot '97 onderzoeksassistent aan het Centrum voor Sociaal Beleid (Universiteit Antwerpen). In '97 werd hij medewerker van de studiedienst van het Vlaams Economisch Verbond, waar hij in 2001 adjunct-directeur werd. In 2004 werd hij kabinetschef bij minister Geert Bourgeois. Vandaag is Mark Andries gedelegeerd bestuurder bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Benoemingen Vlaamse Regering

In de statuten van de vzw Cultuurloket is bepaald dat de Vlaamse Gemeenschap in de algemene vergadering wordt vertegenwoordigd door 6 leden (art. 5-6) en in de raad van bestuur door vijf leden (art. 16). 

De benoemingen zijn in principe voor een periode van 5 jaar en lopen tot en met 31 oktober van het tweede volledige jaar na de algehele vernieuwing van het Vlaams Parlement. De mandaten lopen maximaal over twee opeenvolgende termijnen. 

De volgende vijf personen werden aangeduid als vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap in de algemene vergadering en de raad van bestuur van de vzw Cultuurloket voor de periode tot en met 31 oktober 2026: 

  • Mark Andries 
  • An Mercelis 
  • Edmond Jonckheere 
  • Felix De Clerck 
  • Yago Bastin

Merdan Taplak werd aangeduid als vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap in de algemene vergadering van de vzw Cultuurloket voor de periode tot en met 31 oktober 2026.


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.