Mark Maesen werd op de Algemene Vergadering van LRM als nieuwe voorzitter aangeduid. Uittredend voorzitter Hugo Leroi geeft de fakkel na 13 jaar aan hem over. Sinds 1993 zat Leroi onafgebroken mee aan het stuur van LRM, eerst als bestuurder en de laatste 13 jaar als voorzitter. In de nieuw samengestelde Raad van Bestuur van LRM zijn Frieda Brepoels en Georges Lenssen herbenoemd als ondervoorzitters. Ook Peter Vavedin en Hilde Essers worden opnieuw benoemd. Frederick Vandeput treedt als nieuwe bestuurder toe. 

De drie onafhankelijke bestuurders worden binnenkort aangeduid door de Vlaamse regering.

De Raad van Bestuur van LRM bestaat uit negen leden: drie worden aangeduid namens de provincie Limburg, drie namens het Vlaams Gewest en drie leden zijn onafhankelijke bestuurders. De raad van bestuur kiest onder haar leden één voorzitter.

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits besliste de Vlaamse regering op 23 april 2021 als volgt over de samenstelling van de Raad van Bestuur van LRM NV:

Namens de Provincie Limburg werden aangeduid:

  • Hilde Essers
  • Georges Lenssen
  • Peter Vavedin

Namens het Vlaams Gewest werden aangeduid:

  • Mark Maesen
  • Frieda Brepoels
  • Frederik Vandeput

Mark Maesen werd voorgedragen als nieuwe Voorzitter.

Mark Maesen is CEO en aandeelhouder bij Actief Interim en bestuurder bij VKW Limburg en verdiende zijn sporen bij Unilever, Sara Lee en het familiebedrijf Actief Interim.

Naast uittredend voorzitter Hugo Leroi , keert ook Armand Ghysens, die sinds 2008 onafgebroken lid was van de raad van bestuur van LRM, niet terug als bestuurder van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.