Ons land doet zijn reputatie eer aan als biofarmaceutische spil in Europa en in de wereld. Bedrijven signaleren zowel extra investeringen in onderzoek en ontwikkeling voor de behandeling van COVID-19 (19%) als voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins (6 bedrijven nl. AstraZeneca, Janssen (J&J), MSD, Pfizer en Sanofi / GSK).

In totaal startte zowat een derde van de bedrijven nieuwe klinische studies op in België gelinkt aan COVID-19. Momenteel lopen in België 31 klinische studies m.b.t. de doeltreffendheid en de veiligheid van kandidaat-vaccins of medicijnen gelinkt aan COVID-19 behandelingen.

Naast investeringen in onderzoek en ontwikkeling werd ook geïnvesteerd in extra capaciteit. Het gaat daarbij in de eerste plaats om extra productiecapaciteit maar ook investeringen in logistiek. Een en ander betekent dat een kwart van de farmabedrijven in België ondanks de moeilijke macro-economische omstandigheden die de huidige pandemie met zich meebrengt, is blijven aanwerven. Dat valt onder meer te verklaren doordat drie industriële groepen in de ontwikkeling van het COVID-vaccin, m.n. Pfizer, GSK en AstraZeneca, een belangrijk deel van hun productie in België plannen.

Ondanks de huidige situatie, streven de Belgische bedrijven ernaar het tempo van klinische studies in andere therapeutische velden bij te houden en wordt alles in het werk gesteld om optimale zorgcapaciteit voor patiënten in Belgie te verzekeren. De balans is evenwel niet helemaal positief. De bedrijven stellen immers – net zoals de ziekenhuizen en eerstelijns zorgverleners - vast dat heel wat andere therapieën uitgesteld of afgelast worden. Ook lopen klinische studies voor niet-COVID-gerelateerde medicijnen en terugbetalingen van nieuwe medicijnen vertraging op. 

In de enquête bij de leden van pharma.be gaven 62% van de bedrijven aan met negatieve financiële gevolgen te kampen te hebben door de pandemie. Toch nam het merendeel van de bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op via donaties (o.m. beschermingsmateriaal aan ziekenhuizen), het ter beschikking stellen van labocapaciteit e.d.)

Voor meer informatie: https://pharma.be/nl/focus/covid-19.html  

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.