09 Jul
09Jul

IT’ers die als tester van software carrière willen maken, scholen zich best maandelijks bij en bewijzen hun theoretische kennis aan de hand van erkende certificaten. De wereldwijde organisatie ISTQB is een van die autoriteiten. De internationale vzw geeft in ruim 100 landen lijvige cursussen uit van wat er van testers verwacht wordt en nam de voorbije 18 jaar wereldwijd bijna een miljoen examens af.

Belg bepaalt standaard van testing 

De Internationale Software Testing Qualifications Board zet internationaal de standaard op gebied van testing. Michaël Pilaeten zal de komende twee jaar als Belg dus mee de toekomst van softwaretesting schrijven en de norm binnen het vakgebied bewaken. De benoeming van Michaël tot een van de wereldwijde voorzitters binnen ISTQB is een mooie en fijne erkenning van de competenties die we hebben binnen CTG. Het geeft aan dat we een voortrekkersrol spelen in België op het vlak van agile testing binnen softwareontwikkelin,.” aldus Pieter Vanhaecke, wereldwijde directeur Testing bij CTG

Softwaretesters cruciaal bij digitale transformatie

Een van de prioriteiten van Michaël Pilaeten als voorzitter Agile binnen ISTQB is om richting te geven aan het strategische luik. De voorbije jaren reikte de organisatie wereldwijd beduidend meer certificaten in Agile uit. De verklaring voor de stijgende populariteit is deels te zoeken bij de digitale transformatie van bedrijven.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.