Het Minderhedenforum en Join.Vlaanderen zijn het eens geraakt over de oprichting van LEVL, de nieuwe netwerkorganisatie waarin ze gaan samensmelten.

Eind 2020 was ophef ontstaan in de Vlaamse integratiesector, nadat de Vlaamse regering het nieuwe Join.Vlaanderen verkozen had als partner voor haar integratiebeleid, boven het Minderhedenforum. Als uitweg uit de crisis ondertekenden beide organisaties in januari een engagementsverklaring waarin ze zeiden werk te zullen maken van een nieuwe participatieorganisatie. Die wordt nu dus in de steigers gezet.

Het Minderhedenforum en Join.Vlaanderen dienen samen een erkenningsdossier in als kandidaat-participatieorganisatie, die dus naar de naam LEVL zal luisteren. "De nieuwe netwerkorganisatie zal werken op belangrijke thema's zoals wonen, werk, onderwijs, beleidsparticipatie en sociale samenhang en hoopt operationeel te zijn vanaf 1 januari 2022", luidt het in een persbericht. "LEVL staat voor inclusie en participatie van iedereen, en zet zich in de eerste plaats in om dit te realiseren voor personen met migratieachtergrond."

Directeur van LEVL wordt Kathleen Van den Daele, die bij het Minderhedenforum actief was. Artemis Kubala en Ferki Hoti worden covoorzitters.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.