Minister van Financiën Vincent van Peteghem (CD&V) heeft maandag zijn handtekening gezet onder het nieuwe beheerscontract van de staat met de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, kortweg FPIM. Dat moet er onder meer voor zorgen dat de belangrijkste Belgische overheidsparticipaties worden verzameld onder het beheer van FPIM.

Het gaat over de participaties in Belfius, BNP Paribas, Ethias, de Nationale Loterij, bpost en Proximus. "Op die manier kan de overheid haar rol als strategisch aandeelhouder beter opnemen. Dit terwijl de jarenlange expertise van FPIM verzekert dat het beheer in bekwame en ervaren handen is", luidt het.

Het eigen kapitaal van FPIM zal samen met de winst die uit deze participaties voortvloeit, doelgericht worden ingezet voor een investerings- en beleggingsstrategie in ondernemingen en sectoren die passen binnen zes strategische speerpunten: financiën; luchtvaart; gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek; impactinvesteringen; energie en diensten van openbaar en vervoer en mobiliteit.

De nieuwe beheersovereenkomst verankert ook een duurzame investerings- en beleggingsstrategie. "We vragen als overheid aan financiële instellingen, banken en grote ondernemingen om in te zetten op duurzaam investeren en beleggen, dus moeten we als overheid het goede voorbeeld geven", aldus een persbericht van de FOD Financiën. 

Tegen 2030 zal ons land zich daarom volledig hebben teruggetrokken uit projecten en ondernemingen die intensief broeikasgassen uitstoten en zich niet actief inzetten voor de energietransitie. Vicepremier Petra De Sutter van Groen reageert tevreden. "Put your money where your mouth is. Als groenen pleiten we volop voor de verduurzaming van de financiële sector. Vandaag geven we overheidsholding FPIM die opdracht", luidt het. De Sutter stipt aan dat de groenen in de overeenkomst ook hebben laten opnemen dat er een charter maatschappelijke verantwoordelijkheid moet worden opgesteld, een soort leidraad voor duurzame investeringen. "

FPIM-ondervoorzitter, professor Koen Schoors, werd eerder dit jaar vanwege zijn expertise in duurzaam investeren door onze partij aangeduid als onafhankelijk bestuurder. Hij zorgt vanuit de cockpit mee voor een duurzame investeringsrevolutie", stelt De Sutter.  De expertise van FPIM zal ook gebruikt worden voor de oprichting, uitbouw en groei van het Transformatiefonds. Dat Transformatiefonds zal de komende jaren 750 miljoen euro investeren in de duurzame transitie en groei van onze Belgische economie.

Met de nieuwe beheersovereenkomst wil minister Van Peteghem dat FPIM investeert in het België van morgen. "De economie herstelt sneller dan verwacht na de coronacrisis, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Om economische groei te verzekeren, de duurzame transitie te versnellen en essentiële sectoren in België te houden én te versterken, moeten we vandaag gericht investeren en keuzes maken: wat voor land willen we zijn? In welke sectoren willen we excelleren? En hoe kunnen we innovatie en digitalisering ondersteunen en ondertussen economische groei verzekeren?", aldus nog minister Vincent Van Peteghem.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.