De IAIS – International Association of Insurance Supervisors – werd opgericht in 1994. Het is een vrijwillige vereniging van verzekeringtoezichthouders en -regelgevers uit meer dan 200 rechtsgebieden, die meer dan 97 % van de verzekeringspremies in de wereld dekt. De organisatie, is gevestigd in Bazel/Zwitserland. Ze wil een doeltreffend en consistent mondiaal toezicht op de verzekeringssector bevorderen en zo bijdragen aan de mondiale financiële stabiliteit.

Jean Hilgers is directeur bij de Nationale Bank van België sinds maart 1999. Hij heeft als bevoegdheden onder meer de diensten Prudentieel beleid en inspecties van de verzekeringen, net als Financiële stabiliteit, AML toezicht en prudentieel beleid van banken. In die hoedanigheid, neemt hij ook deel aan de vergaderingen van verschillende internationale fora, waaronder:

  • EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), waar hij ook voorzitter is van de stuurgroep Risk and Financial Stability.
  • Basel Commitee on Banking Supervision bij de BIS (Bank for International Settlements);
  • De Algemene Raad van de ECB (European Central Bank);
  • De ESRB (European Systemic Risk Board).

Zijn benoeming tot lid van het uitvoerend comité van de IAIS verstevigt de positie van de Nationale Bank binnen deze organisatie. De Bank zal zo haar rol in enkele globale sleutelprojecten voor de verzekeringssector verder kunnen versterken. Daarbij onder andere de ontwikkeling van de internationale kapitaalstandaard (ICS) en de uitvoering van een nieuw internationaal kader voor de identificatie en beheersing van systemische risico binnen de verzekeringssector (Holistic Framework for Systemic Risk). 

Bron: Belga

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.