Het Vlaams Parlement heeft de aangekondigde hervorming van de Raad van Bestuur van de VRT goedgekeurd in een nieuw Mediadecreet. Het decreet realiseert een meer doorgedreven toepassing van de principes van deugdelijk bestuur bij de VRT, waarbij onder andere de voorrang van het vennootschapsbelang en de discretieplicht van de bestuurders decretaal worden verankerd.

De VRT heeft op dit moment twaalf politiek benoemde leden van de raad van bestuur. Die verdeling gebeurt op basis van de grootte van de fracties in het Vlaams Parlement, wat momenteel neerkomt op vier zitjes voor N-VA, twee voor het Vlaams Belang, CD&V en Open Vld en eentje voor Vooruit en Groen. Maar een derde van die politiek aangeduide bestuurders moet in de hervorming plaats ruimen voor vier onafhankelijke experten. 

Dat betekent in de praktijk dat N-VA nog drie zitjes behoudt en de andere partijen elk één. De nieuwe onafhankelijke bestuurders worden aangeduid door de Vlaamse regering. Dat gebeurt op voordracht van een onafhankelijke benoemigsadviescommissie. Het moet volgens het decreet gaan 'om personen met aantoonbare, voor het algemeen bestuur van de VRT relevante expertise, en/of met specifieke deskundigheid op het vlak van de audiovisuele mediasector en van het mediabeleid'. Na de publicatie in het Staatsblad zal de procedure nog zo'n vier maanden in beslag nemen. Dat zou betekenen dat de vernieuwde raad van bestuur tegen de zomer kan starten. 

Naast de hervorming van de samenstelling van de Raad van Bestuur staan er nog een aantal andere ingrepen in het decreet. Zo komt er een sterkere betrokkenheid van de raad van bestuur bij de benoeming en het ontslag van de gedelegeerd bestuurder. De Raad van Bestuur zal in de toekomst bijvoorbeeld gevraagd worden een advies te geven bij zowel een eventueel ontslag als bij het profiel van de gedelegeerd bestuurder. De finale beslissing blijft wel bij de Vlaamse regering liggen. 

Er zijn in de tekst ook een aantal principes van deugdelijk bestuur ingeschreven. Zo moeten bestuurders bijvoorbeeld voorrang geven aan het vennootschapsbelang en wordt hen een 'discretieplicht' opgelegd.

De raad van bestuur kan je hier terugvinden: Samenstelling Raad van Bestuur | VRT.be  

Bron: Belga

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.