Ecoda, de Europese confederatie van 21 nationale instituten voor bestuurders vertegenwoordigt ongeveer 55.000 bestuurders. Naast Europese lobbying is het aanscherpen van de vaardigheden en het professionalisme van bestuurders één van de voornaamste doelstellingen. 

In dat kadert past een gloednieuwe Engelstalige uitgave die we u warm aanbevelen : The ecoDa Corporate Governance Guidance and Principles for Unlisted Companies in Europe.  Deze kloeke gids van ruim 70 bladzijden is het boeiende resultaat  van een grondig overleg tussen de “crème de la crème” van deze instituten. Dankzij hun grondige actualisering van de praktische gids uit 2010  worden alle bestuurders op weg geholpen om meer echte waarde toe te voegen aan hun organisatie. 

Bij private, niet-beursgenoteerde ondernemingen wordt het belang van effectief deugdelijk bestuur van binnenuit gestimuleerd. Want externe bestuurders staan er mee in voor de continuïteit over de generaties heen, de ondernemingsgroei en de checks & balances in het belang van de onderneming. Welnu, elk van de veertien heldere principes uit de gids nodigt u al uit tot een inspirerende bestuursreflectie op hoog niveau. Meer nog, neem er ook naast de toelichtingen ook even de complementaire evaluatiegids bij :  ecoDa’s Corporate Governance self-evaluation questionnaire for unlisted companies in Europe .  Dan past u meteen al principe 13 toe : “De raad van bestuur moet zijn eigen functioneren en dat van elk individueel bestuurder regelmatig evalueren.” 

Want zeker vandaag moet elke onderneming optimaal bestuurd worden!

Auteur: Philip Verhaeghe 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.