Frieda Brepoels is officieel verkozen als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRT. Dat laat de openbare omroep maandagavond weten. Brepoels werd midden vorige maand voorgedragen door de Vlaamse regering, op voorstel van de N-VA. Maandag werd ze op een extra Raad van Bestuur door de leden officieel op het zadel gehesen. 

De 66-jarige Brepoels volgt Luc Van den Brande op, die sinds 2010 voorzitter was bij de openbare omroep. De voorzitterswissel veroorzaakt een herschikking van de Raad van Bestuur. Van den Brande wordt als bestuurder opgevolgd door Marc De Clercq, ere-vicerector van de universiteit van Gent. Stefaan D'haeze verdwijnt na een eervol ontslag uit de Raad van Bestuur. 

Naast voorzitter Brepoels en Marc De Clercq bestaat die vanaf nu uit Rozane De Cock (ondervoorzitter), Philippe Beinaerts, Bart Caron, Eric Deleu, Jan Huijbrechts, Geneviève Lombaerts, Nico Moyaert, Dirk Sterckx, Charlotte Verhaeghe en Lynn Wesenbeek.

Frieda Brepoels, : “Ik ben erg vereerd dat ik de komende jaren als voorzitter van de VRT, samen met alle collega-bestuurders, met gedelegeerd bestuurder Frederik Delaplace en zijn directiecollege, maar vooral ook gesteund door de professionaliteit van alle VRT-medewerkers, mag meewerken aan een ambitieus veranderingstraject voor de openbare omroep. De VRT staat immers voor stevige uitdagingen die mits een slimme aanpak kunnen zorgen voor enorme opportuniteiten. De verwachtingen van de Beheersovereenkomst zijn hooggespannen: te behouden wat goed is en bij te sturen waar het nog beter kan. De uitdaging is te mooi om ze niet met vol enthousiasme aan te pakken. Wie me kent weet dat wel! Als voorzitter volg ik Luc Van den Brande op. Hij was 12 jaar voorzitter van 'de Reyerslaan'. Ik wil hem hartelijk danken voor zijn jarenlange inzet voor een sterke publieke omroep.”  

De vergoedingen van de leden van de Raad van Bestuur bestaan uit:

  • een vaste vergoeding op jaarbasis van €3.250, voor zover het lid van de Raad van Bestuur tenminste 2/3e van het totaal aantal vergaderingen bijwoont
  • een presentiegeld van €325 per bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur voor maximaal 15 vergaderingen per jaar. Vanaf de 16e vergadering op jaarbasis en ongeacht de aan- of afwezigheid van een bestuurder op de voorafgaande vergaderingen, wordt het bedrag per vergadering gehalveerd.
  • de vaste vergoeding op jaarbasis en het presentiegeld per bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur wordt verdubbeld voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur.
  • een presentiegeld van €325 per bijgewoonde (buitengewone) Algemene Vergadering toe te kennen. Voor de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt dit presentiegeld per bijgewoonde vergadering verdubbeld.
  • de bestuurders die lid zijn van het Auditcomité , het Strategisch Comité VAR en dochterondernemingen VAR, het Benoemings- en Remuneratiecomité , het Ad hoc subcomité Beheersovereenkomst, de Raad van Bestuur van Media Invest Vlaanderen NV en de Raad van Bestuur VIAA ontvangen een presentiegeld van €325 per bijgewoonde vergadering. Voor de voorzitter van deze vergaderingen, wordt dit presentiegeld per bijgewoonde vergadering verdubbeld.
  • de bestuurder die als vaste vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur Var zetelt voor het uitoefenen van het bestuurdersmandaat namens de VRT, ontvangt een presentiegeld van €325 per bijgewoonde vergadering.
  • de leden van de Raad van Bestuur VRT die lid zijn van het Pensioenfonds Statutairen en/of het Pensioenfonds Contractuelen en/of de commissie gerechtelijke vorderingen ontvangen een presentiegeld van €325 per bijgewoonde vergadering van de respectievelijke Raad van Bestuur, Algemene Vergadering of commissie gerechtelijke vorderingen.
  • voor de voorzitter van het pensioenfonds Statutairen en/of het Pensioenfonds Contractuelen en/of de commissie gerechtelijke vorderingen die tevens lid is van de Raad van Bestuur VRT, wordt dit presentiegeld per bijgewoonde vergadering verdubbeld. 

De vermelde bedragen zijn geïndexeerde bedragen, volgen de evolutie van het gezondheidsindexcijfer en zijn gekoppeld aan de spilindex.  De bestuurders ontvangen daarnaast ook een vergoeding voor de reiskosten verbonden aan de uitoefening van hun mandaat. Driemaandelijks, na afloop van een kwartaal, wordt de som van de vergoedingen waarop een lid van de Raad van Bestuur recht heeft, aan hem/haar overgemaakt via een storting op zijn/haar rekeningnummer of via het betalen van een schuldvordering aan de vennootschap van de desbetreffende bestuurder.

Aan alle bestuurders samen werd in 2020 een brutobedrag uitgekeerd van €182.984,61 aan vaste vergoedingen en presentiegelden en €4.940,45 aan reiskosten. (bron: jaarverslag 2020)Door de Vlaamse overheid werd in 2020 een vergoeding van €5470,5 en €1221,67 netto toegekend aan de gemeenschapsafgevaardigden. 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.