Veerle Geerinckx legt op 20 april de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger. Daarom moet ze vervangen worden als voorzitter en lid van de raad van bestuur van agentschap Plantentuin Meise.  De Vlaamse Regering vervangt Veerle Geerinckx, aan wie eervol ontslag wordt verleend, door Philip Roosen als lid van de raad van bestuur van het Agentschap Plantentuin Meise. Ze duidt Lieve Maes aan als voorzitter van de raad van bestuur.  

Lieve Maes is een Belgisch Vlaams-nationalistisch politicus uit de provincie Vlaams-Brabant voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). In 2005 werd Maes lid van het partijbestuur van N-VA. Sinds 2013 is ze gemeenteraadslid van haar woonplaats Zaventem. Ook werd ze N-VA-fractieleider in de gemeenteraad. In 2018 werd ze niet meteen herkozen, maar raakte als tweede opvolger toch in de gemeenteraad.

Philip Roosen behaalde diploma's in kinesitherapie en revalidatiewetenschappen, manuele therapie en podologie. Hij is 1e schepen voor N-VA in Grimbergen en werkt deeltijds als hoogleraar voor de Universiteit Gent. Hij is o.a. ook bestuurslid bij de vervoerregioraad Vlaams Brabant

Sinds 1 januari 2014 draagt de Plantentuin officieel de naam "Agentschap Plantentuin Meise"; de Vlaamse overheid beheert de Plantentuin. Op de site werken naast 150 medewerkers van de Vlaamse overheid ook 30 medewerkers van de Franse gemeenschap. In de Raad van Bestuur worden ook twee leden aangeduid door de Franse Gemeenschapsregering. Het wetenschappelijk patrimonium (bibliotheek, herbarium, collecties) is voor een groot deel federaal en in bruikleen gegeven aan de Plantentuin. 

De geschiedenis van de Plantentuin gaat terug tot 1796. Daarmee is de instelling ouder dan het koninkrijk België. Plantentuin omvat 92 hectaren met heel wat historische gebouwen, waaronder een kasteel met een toren uit de 12de eeuw.

 In 2021 waren er 22.980.000 euro aan inkomsten en 27.449.000 euro aan uitgaven wat resulteerde in een nettoverlies van 4,4 miljoen euro.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.