De raad van bestuur van spoorwegmaatschappij NMBS heeft vrijdag de ontwerpteksten van het ondernemingsplan en het meerjareninvesteringsplan voor 2023-2032 unaniem goedgekeurd. Ze leggen als doelstelling op om het treinaanbod de komende tien jaar met 10 procent verhogen en het aantal reizigers met 30 procent, zegt de NMBS in een persbericht. 

"Deze plannen zijn de vertaling van een industrieel, robuust en ge├»ntegreerd project voor de komende tien jaar", aldus de NMBS. Er is ook sprake van een verbetering van de klantenervaring en "een ambitieus en realistisch performantietraject". De schuld zou de komende tien jaar met een miljard euro worden afgebouwd. 

Over de ontwerpplannen werd een jaar overlegd met minister van Mobiliteit Georges Gilkinet. Ze moeten nu nog een politieke weg afleggen, maar het is de bedoeling dat ze voor het einde van het jaar uitmonden in een nieuwe beheersovereenkomst - Contract van Openbare Dienst - tussen de federale regering en de NMBS. 

Voor het eerst zal die voor tien jaar gelden; tot nu toe was dat vier jaar. De vorige beheersovereenkomst is wel als sinds 2012 afgelopen. De plannen zijn volgens de NMBS ook afgestemd met spoornetbeheerder Infrabel "op het vlak van de verwachte evolutie van de capaciteit van het spoornet en de gezamenlijk te realiseren investeringen in de stations". 

De goedkeuring van de ontwerpplannen komt er een week nadat de ministerraad de "Spoorvisie 2040" van minister Gilkinet goedkeurde. Daarin staat onder meer dat er tegen 2040 op het hele spoornet een trein moet rijden om de 30 minuten, en om de 15 minuten rond de grote steden. Er is ook sprake van "aantrekkelijke en eenvoudige tarifering", wat volgens mediaberichten inhoudt dat de NMBS de vrijheid zou krijgen om verschillende ticketprijzen te hanteren tijdens en buiten de spitsuren. 

"Dit document is een essentieel instrument waarop al meer dan tien jaar wordt gewacht, aangezien het laatste beheerscontract met NMBS dateert van 2008. Geleidelijk aan vallen alle puzzelstukjes op hun plaats", reageert Gilkinet op de goedgekeurde ontwerpplannen. "Stilaan komen we in de eindfase van het proces dat ons moet leiden naar de goedkeuring van een nieuw openbaredienstencontract tussen NMBS en de Belgische staat."

Bron. Belga


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.