Een samenwerking tussen de dienst Milieurapportering (MIRA) van de Vlaamse Milieumaatschappij, de Universiteit Antwerpen en Forum Ethibel, volgt veranderingen en trends in duurzaam beleggen en sparen op.  In de cijfergegevens over het jaar 2019 zien we de grootste jaarlijkse groei in duurzame beleggingen en privaat bankieren sinds 1992, het begin van de metingen. Duurzaam sparen daalt nog lichtjes, maar lijkt zich ondertussen te stabiliseren.

Duurzaam beleggen in België

In de vorige editie van de studie werd een opmerkelijke toename in het duurzaam belegd vermogen aangekaart. In 2019 zet de stijging zich op een indrukwekkende manier voort. De groei naar een recordvolume van 48,6 miljard euro en de sterkste stijging (sinds 1992) van de verhouding tussen duurzame beleggingsproducten en de totale inleg in beleggingsfondsen – van 14,94% in 2018 naar 22,14% in 2019 – duiden meer dan ooit het belang van duurzaamheid in de financiële wereld.

De verduurzaming is opvallend bij onder meer de pensioenfondsen, die een waarneembare inhaalslag maakten tegenover 2018, met een volume van bijna 10 miljard euro.

De sterke groei kan in eerste instantie verklaard worden door het sterke beursjaar in 2019, met een grote stijging van de aandelenprijzen en, bijgevolg, in hogere volumes. Bovendien houdt de trend waarin particuliere beleggers voor duurzame beleggingen kiezen, aan. Tot slot, leidde het Towards Sustainability label (gelanceerd eind 2019) tot de ‘verduurzaming’ van een groot aantal beleggingsproducten op de Belgische markt, met een groter aantal meegenomen producten in deze studie tot gevolg.

Met 107 nieuwe producten in 2019, blijft het aantal duurzame beleggingsproducten eveneens toenemen. Dit is wederom de grootste jaarlijkse stijging (in aantal) sinds 1992. Investeerders hebben ondertussen keuze uit 514 duurzame beleggingsproducten.

Privaat bankieren in België

Duurzaam beleggen neemt sterk toe en deze trend komt ook naar voor in private bankierdiensten. Het marktsegment neemt aan een hoog tempo toe en kende een groei van 46% in 2019. Met een volume van net geen 28 miljard euro, lijken private bankiers de interesse van welgestelden voor duurzame en gestandaardiseerde duurzame beleggingsproducten, aan te wakkeren.

Duurzaam sparen in België

Waar duurzame beleggingen sterk groeien, blijft het duurzaam spaarvolume dalen in 2019. De daling blijft weliswaar beperkt tot 0,4% en de trend lijkt zich te stabiliseren op 0,77% van het Belgische spaarvolume. Dit representeert het laagste punt sinds de piek in 2014. De daling is onder andere te wijten aan meer accurate gegevens voor deze studie (ten opzichte van vorig jaar) alsook spelers die de focus verleggen en meer lijken in te zetten op duurzame beleggingen dan op duurzaam sparen.

Ontwikkelingen en trends in verband met duurzame investeringen

Elk jaar belicht het rapport enkele recente ontwikkelingen in duurzaam investeren. Duurzaamheid wordt voor velen een gangbaar begrip. De definitie is echter niet eenduidig en elke investeerder hecht in verschillende mate belang aan duurzame beleggingen alsook aan duurzame thema’s zoals goed bestuur, sociale integratie, klimaat en duurzame economie. De verscheidenheid aan beleggers en hun interesse wordt weergegeven in de resultaten van een duurzaamheidsscan, ontwikkeld door Forum Ethibel en Van Lanschot Bankiers.

Om zich te kunnen verdiepen in duurzaamheid, is informatie hierover echter noodzakelijk. Desalniettemin, is het voor de particulier vaak nog erg moeilijk om de duurzaamheid van bedrijven in kaart te brengen en lijkt deze kennis voorbehouden aan dataleveranciers. Twee grote spelers maken ondertussen de duurzaamheidsprofielen van grote internationale bedrijven publiek beschikbaar, om de transparantie hierin te vergoten.

Meer transparantie wordt bovendien bekrachtigd door het groeiend belang aan duurzaamheidslabels, zoals het Towards Sustainability label. De studie maakt een vergelijking van de verschillende labels en de thema’s en strategieën waarop ze focussen.

De markt beweegt en nieuwe producten en spelers die zich als duurzaam profileren, verschijnen. Met een recent verkregen bankenlicentie, is NewB de jongste ‘speler’ in de rij.

Bovendien is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid op internationaal niveau. Europa werkt bijvoorbeeld aan een groene taxonomie; een referentiekader om ecologische economische activiteiten te duiden, transparantie te versterken en greenwashing tegen te gaan. Eind 2019 positioneerde de Europese Commissie zich als voortrekker in de strijd tegen klimaatopwarming met de communicatie van haar ambitieuze Green Deal. Het voorstel plaatst klimaat centraal op een inclusieve manier en gaat voor een klimaatneutraal continent in 2050.

Tot slot, vinden alle recente ontwikkelingen plaats in ongeziene tijden van corona. De COVID-19 pandemie beheerst het dagelijkse leven en mag in deze studie niet ontbreken. Financiële markten worden erdoor beïnvloed, beleggers passen zich aan en ook duurzaamheid krijgt een rol toebedeeld in dit verhaal.

Lees het volledige rapport ‘Duurzaam sparen en beleggen in België. Actualisatie tot 2019 en nieuwe trends en inzichten’: https://www.forumethibel.org/nl/wat-doen-we/maatschappelijke-impact 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.