Ontex heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van 501 miljoen euro geboekt, een stijging met 4,5 procent op jaarbasis. De recurrente ebitda (winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) kwam in het tweede kwartaal uit op 51 miljoen euro, een daling met 14,2 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft de luierfabrikant donderdag voorbeurs bekendgemaakt.

Over de eerste jaarhelft kwam de omzet uit op 981 miljoen euro, een daling met 6,9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De recurrente ebitda bedroeg 101 miljoen euro, een afname met 19,8 procent. De nettowinst kwam uit op 7 miljoen euro, waar dat een jaar eerder nog 41 miljoen euro was.

"Wij zijn niet tevreden met de financiële resultaten van het eerste halfjaar", zegt CEO Esther Berrozpe. "In de context van ongekende stijgingen van de grondstofprijzen tonen deze resultaten duidelijk de noodzaak aan van een dringende en aanzienlijke versterking van de Ontex-activiteiten. In de eerste zes maanden hebben wij ons onmiddellijk geconcentreerd op het stabiliseren van de omzet, het verbeteren van de operationele prestaties, het doorvoeren van aanzienlijke kostenbesparingen en het strikt beheer van de cash. De resultaten van het tweede kwartaal van 2021 tonen al de eerste tekenen van vooruitgang, ze compenseren echter slechts gedeeltelijk de stijging van de grondstofprijzen, die ook in 2021 een grote uitdaging blijven." 

De benoeming van een nieuwe managementteam moet Ontex volgens de CEO in staat stellen om het veranderingsproces te versnellen. "We hebben ook de financiering van de groep geherfinancierd met sterke steun van de schuldmarkten, zodat we ons nu volledig kunnen richten op de ommekeer van het bedrijf."

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.