Regelgeving die steeds ingewikkelder en meer gefragmenteerd wordt, maakt compliance voor bedrijven zeer omslachtig, en investeerders en andere gebruikers van bedrijfsrapportage worden gehinderd in hun inspanningen om nuttige informatie te verkrijgen. Te midden van een wereldwijde pandemie, waar toegang tot kwaliteitsgegevens van afgelegen locaties van het grootste belang is, is de behoefte voor een oplossing nog belangrijker. "The Digital Transformation of Compliance and Business Reporting in the Fourth Industrial Revolution: From Fragmentation to Connected Reporting" moedigt normzetters, bedrijven, beleidsmakers en andere belanghebbenden aan om een datarevolutie op gang te brengen door data, dat momenteel opgesloten zit in verzuilde rapporten en platforms, te bevrijden.

"IMA weet al lang hoe cruciaal betrouwbare, auditeerbare, toegankelijke, machine-leesbare informatie is voor het moderniseren van het zakelijke rapportageproces," aldus ceo Jeff Thomson. "Door maatregelen te nemen overeenkomstig de stappen beschreven in het rapport, zal de compliance aanzienlijk vereenvoudigd worden en ervoor zorgen dat zowel financiële als niet-financiële informatie gebruikt kan worden om de zakelijke besluitvorming te verbeteren."

Het rapport schetst verschillende stappen die moeten worden genomen om de compliance- en rapportageprocessen volledig te digitaliseren: 

  • Het opzetten van een taskforce bestaande uit belanghebbenden die toegewijd zijn aan de digitale transformatie van regelgevende rapportage. 
  • Ervoor zorgen dat normbepalers, framework-ontwikkelaars en beste praktijken het archief beschouwen als de autoriteit op het gebied van digitale taxonomieën voor industriële kennisinstellingen met betrekking tot rapportage en compliance. 
  • Het creëren van een plan voor een hoogwaardige oplossing voor de implementatie van een wereldwijd digitaal kader binnen producten waarbij gebruik gemaakt wordt van diepgaande kennis van het regulerende ecosysteem en de reikwijdte ervan. 
  • Beoordeeld moet worden wat de waarde is dat door programma's voor digitale transformatie geboden kan worden aan zowel beleidsmakers als regelgevende instanties. 
  • Ervoor zorgen dat softwareleveranciers en serviceproviders een proefmodel voor implementatie ontwikkelen waarmee de vereisten voor mapping en het indienen van de rapportages getest kan worden

."Door het creëren van een gemeenschappelijke aanpak voor het uitwisselen en hergebruiken van gereguleerde data, kunnen we de compliance-kosten aanzienlijk verlagen en de risico's verminderen," aldus Watson. "De technologie bestaat reeds en de volgende stap is om alle belanghebbenden op weg te helpen naar een oplossing."

Het rapport kan je hier downloaden: https://www.imanet.org/-/media/e8faf3260e904bf5984fff9c9cf70382.ashx 
 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.