Hoe we nu organisaties besturen, is niet zoveel anders dan 15-30 jaar geleden. Er zijn wel dingen veranderd, vandaag is men veel meer met duurzaamheid bezig. Gelukkig! Doch de manier hoe Google bestuurt, is net hetzelfde zoals een oliebedrijf van 100 jaar oud terwijl deze organisaties compleet verschillen. 

Bedrijven innoveren op business model niveau, innoveren op vlak van duurzaamheid en technologie, maar waarom niet op vlak van governance? Waarom is dat zo statisch gebleven? Terwijl er wel veel nieuwe organisatievormen ontstaan zijn, zoals wikipedia, zelfsturende teams, de opkomst van high-tech gedreven ventures die exponentieel groeien,… Kortom governance is nog steeds vrij traditioneel.  Hoe kan een raad van bestuur nieuwe technologie toepassen en leiderschap met de steun van technologie omarmen? 

Op korte termijn zijn er heel wat mogelijkheden in methodologie. Waarom geen design thinking toepassen op een raad van bestuur? Op deze manier kan een organisatie bestuurders aantrekken die vanuit een heel ander perspectief inzichten kunnen aanbrengen. Hierdoor kan meer ingezet worden op diversiteit, duurzaamheid en kan men next-gen bestuurders aantrekken … 

Op middellange termijn biedt artificiële intelligence heel wat soelaas. De technologie laat toe informatie te verzamelen en op korte tijd te verwerken, om inzichten te verschaffen aan bestuurders. Vanuit de visie en missie van de onderneming kunnen databronnen gecombineerd worden om daaruit inzichten te verkrijgen die relevant zijn voor de beslissingen die moeten genomen worden. 

Op lange termijn zijn volledig nieuwe governance structuren mogelijk zoals decentrale autonome organisaties. Voornamelijk in de cryptocurrency en blockchain wereld, zien we al toepassingen waar virtuele organisatiestructuren ontstaan. Iedereen die bijdraagt, krijgt stemrecht. De volledige beslissingscyclus wordt dan geregistreerd op de blockchain. Deze decentrale autonome organisatie vervangt als het ware de raad van bestuur. Het doel is eigenlijk om relevante stakeholders te betrekken om zo betere beslissingsvorming te creëren, door bijvoorbeeld medewerkers of individuen die de cryptocurrency gekocht hebben (vergelijkbaar als investeerders). 

Beslissingsvorming door collectieve intelligentie. Dit is natuurlijk heel lange termijn maar boeiend om deze nieuwe governance evoluties te blijven bestuderen. 

Henri Jacobs is oprichter / managing director van FORCIT en voorzitter van Techventures. Zijn volledig essay is te lezen via The future of corporate governance and the role of directors (jacobshenri.be) 


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.