Paul Meekels is Afdelingshoofd Afdeling Expertise Beton en Staal bij het departement MOW bij Vlaamse Overheid. Meekels is daarnaast ook voorzitter van BENOR, een kwaliteitsorganisatie voor bouwmaterialen. Hij studeerde in 1995 af als burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven. 

Het Bureau voor Normalisatie (NBN) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verkopen van normen in België. Daarnaast organiseert het NBN ook opleidingen over het gebruik van managementnormen. 

Het directiecomité van het NBN bestaat uit de voorzitter van het directiecomité en de technisch directeur. Het is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur en stelt alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van zijn opdrachten. Het directiecomité komt om de twee weken samen. 

De Raad van Bestuur van het NBN is samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijven, vakbonden, federale en regionale overheden en consumentenorganisaties. Hij telt 30 effectieve en 30 plaatsvervangende leden.  

Philip Peeters


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.