Zowat honderd medewerkers van Bozar in Brussel vragen in een brief aan minister Sophie Wilmès, bevoegd voor Federale Culturele Instellingen, om veel aandacht te besteden aan diversiteit en aan menselijke kwaliteiten tijdens het selecteren van kandidaten voor de raad van bestuur en de functie van gedelegeerd bestuurder. De brief dateert van vrijdag en was zondag online ondertekend door een honderdtal andere medewerkers, zoals kunstenaars, en enkele bezoekers.

De ondertekenaars verwelkomen de kandidatenoproep van 1 februari om de samenstelling van de Raad van Bestuur te vernieuwen en de wens van minister Wilmès om het bestuur open te stellen voor vertegenwoordigers van de civiele en de culturele samenleving. "We hopen dat dit initiatief het mogelijk zal maken dat dit org aan wordt gevormd door een groep met diverse leden, en in volledige transparantie", luidt het.

Voor de selectieprocedure van de kandidaten vragen ze de oprichting van een selectiecomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van het personeel, leden van de raad van bestuur en mensen uit het middenveld. De medewerkers pleiten voor een eerste selectie op basis van voorgelegde projecten, wat de anonimiteit van sollicitaties in deze fase impliceert, en vervolgens door middel van aanbevelingen rekening te houden met de menselijke kwaliteiten en vaardigheden in interpersoonlijke relaties van de kandidaten.

De personeelsleden pleiten er ook voor dat menselijke kwaliteiten een essentiële voorwaarde zijn voor het mandaat van algemeen directeur, "zodat een gezonde interne cultuur kan worden ontplooid die respectvol is voor personeel, artiesten, partners en ons publiek", aldus de brief. Ze vragen ook in te zetten op een eerder horizontaal dan verticaal management. In het verleden hebben de vakbonden de moeilijkheden met de hiërarchie herhaaldelijk aangeklaagd, in het bijzonder met vertrekkend CEO Paul Dujardin.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.