Het voorstel van de Vlaamse meerderheidspartijen (N-VA, CD&V en Open Vld) om publieke zorgverenigingen de mogelijkheid te geven deels te privatiseren roept nog heel wat vragen en bezorgdheden op. Dat is gebleken tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement. 

De vakbonden vrezen bijvoorbeeld minder kwalitatieve zorg en nadelige effecten voor het personeel. Ook volgens de Vlaamse Ouderenraad biedt het voorstel "onvoldoende garanties tegen de negatieve uitwassen van de commercialisering". VLOZO, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk, is het niet eens met die kritiek.

De Vlaamse meerderheid wil het voor publieke welzijnsverenigingen mogelijk maken participaties te nemen in privaatrechtelijke verenigingen. Zorgverenigingen zullen private investeerders tot 49 procent van het investerings­kapitaal kunnen laten­ aanleveren. Op die manier kunnen ze fiscale voordelen ontvangen, wat volgens de indieners een gunstige invloed kan hebben op de kostprijs van de dienstverlening voor de lokale besturen. Het voorstel moet naar verluidt ook zorgen voor een 'gelijk speelveld' tussen de verschillende zorgaanbieders.

Maar uit een hoorzitting in het Vlaams Parlement is maandag gebleken dat er nog een pak vragen en bezorgdheden bestaan over de plannen. Volgens de vakbonden zet het voorstel de sluizen open naar de "privatisering en commercialisering" van de zorg. Volgens Jan Mortier (ACV Openbare Diensten) dreigt die commerciële logica te leiden tot een "verlies van kwaliteit van zorg". Ook voor het personeel zou het voorstel erg nadelig kunnen zijn. Mortier sprak zelfs van "een mes in de rug van het personeel na een erg moeilijk jaar". Ook de Vlaamse Ouderenraad maakt zich zorgen, met name voor de mogelijk negatieve impact op de zorggebruikers. "We zijn niet principieel tegen commerciële initiatieven, maar dan moet er voldoende bescherming zijn tegen de excessen van de marktwerking", legt voorzitter Jul Geeroms uit. "We missen toch echt garanties op het vlak van kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid",  vult stafmedewerker Justine Rooze aan. Zij vreest ook dat de winstverwachtingen van private spelers mogelijk zullen zorgen voor een toename in de kostprijs voor de zorggebruikers. 

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO), dat meer dan 200 zorgvoorzieningen voor ouderen vertegenwoordigt, is het niet eens met de kritiek. Volgens gedelegeerd bestuurder Johan Staes zal het voorstel net zorgen voor een meer gelijk speelveld tussen de woonzorgcentra en zal het ook de financiële draagkracht van de publieke woonzorgcentra verzekeren. Dat het voorstel de deur opent voor minderwaardige private zorg, doet Staes af als "nonsens". Ook de bezorgdheden rond het personeel of de kostprijs zijn volgens Staes onterecht. "Winst maken is trouwens niet moreel verderfelijk, maar noodzakelijk om kwaliteitsvolle zorg te garanderen", aldus Staes.

Het voorstel wordt  verder besproken in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.

Bron: Belga 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.