06 Sep
06Sep

De Raad van de MR heeft maandag unaniem nieuwe partijstatuten goedgekeurd. Het gaat om een ontwerp: de leden moeten de statuten op 18 september nog goedkeuren tijdens een congres in Namen.

De nieuwe partijstatuten moeten de Franstalige liberale partij moderniseren, onder meer door nieuwe regels in te voeren rond bestuur en decumul. Zo zou het mandaat van de voorzitter voortaan 5 jaar duren in plaats van 4, om beter aan te sluiten bij de duurtijd van een legislatuur. Dat zou wel pas ingaan na het mandaat van huidig voorzitter Georges-Louis Bouchez, dat nog tot 2023 loopt. Zijn mandaat wordt dus niet automatisch met een jaar verlengd, maar als de partijraad het goedkeurt kan het wel, bevestigt een goede bron. Op die manier kan de partij verkiezingen en onderhandelingen overbruggen met dezelfde voorzitter. 

Daarnaast wil de MR democratiseren door een raadgevende vergadering van leden in te voeren. De leden zouden ook initiatiefrecht krijgen over maatschappelijke onderwerpen. De Franstalige liberalen willen bovendien vervrouwelijken, door alle partij-instanties volledig genderparitair te maken. Voorts wil de partij iedereen die lid is van de Europese liberale partij ALDE of de liberale fractie in het Europees Parlement Renew Europe ook lid te maken van MR. "Dat getuigt van ons Europees en internationaal engagement om de grote gensoverschrijdende uitdagingen aan te pakken", klinkt het in een persbericht. 

Tot slot voert MR ook een nieuw artikel één van de partijstatuten in, om "in te spelen op de uitdagingen van deze tijd". Dat artikel is gebaseerd op vrijheid, vooruitgang, werk, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling, klinkt het. "Het universalisme van ons politek project blijft een fundament van het liberale werk dat de MR voert."

Bron: Belga 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.